Laboratorium fizyczne

Parujący element lewitujący nad magnesami

Fizyka stara się opisać ogólne prawa przyrody, chce ilościowo ująć prawidłowości jakie rządzą światem materialnym bez względu na postać w jakiej ta materia się prezentuje. Jest podstawową z nauk przyrodniczych – z niej powstały chemia, biologia, astronomia, meteorologia, nauki techniczne i inne.

Dlaczego jest fajna? Bo pozwala wszystko zmierzyć, opisać i zrozumieć dlaczego coś się stało. Dzięki niej możemy przewidzieć wszystkie zjawiska, które zachodzą wokół nas (jeśli oczywiście mamy odpowiednią ilość danych początkowych). Jest kluczem do zrozumienia świata.

Dlaczego nie należy bać się fizyki? Bo jest logiczna. Każde zjawisko fizyczne w tych samych okolicznościach zachodzi zawsze w ten sam sposób i jeśli mamy odpowiednie dane możemy przewidzieć jego efekt. Nie ma w niej niedomówień. Nie ma zjawiska, którego nie dałoby się opisać językiem fizyki.

Fizyka jest jak gra, której reguł nie znamy ale możemy obserwować jej przebieg. Zabawa polega na poznaniu tych zasad. Obserwując grę, można wywnioskować istnienie piłki. Potem można zauważyć, że zawodnicy zachowują się zgodnie z pewnymi regułami. Przyglądając się dalej zawodnikom, możemy sprawdzać, czy istnieją jakieś odstępstwa od odkrytych przez nas reguł. Jeśli tak, szukamy nowych. Tak wygląda tworzenie nowych teorii fizycznych. Reguły gry to prawa fizyki, a zawodnicy to otaczające nas zjawiska. W całej zabawie najpiękniejsze jest to, że sposobów w jaki może potoczyć się gra jest niezliczona ilość, chociaż reguły mogą być proste i może być ich tylko kilka.

Tematy
powiązane