Laboratorium fizyczne

Parujący element lewitujący nad magnesami

Fizyka stara się opisać ogólne prawa przyrody. Chce ilościowo ująć prawidłowości rządzące światem materialnym. Jest podstawową z nauk przyrodniczych – w niej swój początek ma chemia, biologia, astronomia, meteorologia, nauki techniczne. 

Dzięki fizyce możemy poznać wszystkie zjawiska, które zachodzą wokół nas. Oczywiście, jeśli mamy odpowiednią ilość danych początkowych. Pozwala wszystko zmierzyć, opisać, przeanalizować przyczyny i konsekwencje. A także przewidzieć przyszłe zjawiska! Fizyka jest kluczem do zrozumienia świata.