Budynek — siedziba PPK

W 2017 r. uruchomiliśmy Pracownię Inwestycji, której celem jest realizacja projektu wybudowania siedziby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

Przygotowaliśmy analizę inwestycji prowadzonych w kraju i zagranicą i zdecydowaliśmy się wyposażyć nowy zespół w niezbędny sprzęt i oprogramowanie konieczne do pracy w nowatorskiej technologii BIM (Building Information Modeling) – pozwalającej na projektowanie modelu budynku w formacie 3D. Dzięki tym narzędziom możemy na bieżąco monitorować poprawność projektowania, realizacji i finansowa­nia inwestycji. Taki model działania przynosi realne oszczędności wynikające z bieżącej kontroli budżetu, harmonogramu i eliminowania zbędnych kosztów.

W tym samym roku uzyskaliśmy zgodę na zagospodarowa­nie terenu pod przyszłą inwestycję i przygotowaliśmy pełną dokumentację do konkursu architektoniczne­go. Przygotowaliśmy go we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Zgłosiło się 10 pracowni. Wyniki ogłosiliśmy 6 lipca, a 25 sierpnia zawarliśmy umowę z wyłonioną w konkursie pracownią Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. z Wrocławia. Zwycięski projekt proponuje prostą i elegancką w formie bryłę budynku, nawiązu­jącą konstrukcyjnie do budynku CNK. Opracowany plan funkcjonalno-przestrzenny idealnie odpowiada naszym potrzebom. Wnętrza, przeznaczone na biura, laboratoria, pracownie, miejsca spotkań i przestrzenie wspólne, zaplanowano w formie modułów, przez co będą one łatwe do przekształcania zgodnie z bieżą­cym zapotrzebowaniem.

Staramy się pozyskać odpowiednie środki na prace bu­dowlano-inwestycyjne, których łączny koszt to ponad 49 500 000 zł. W listopadzie złożyliśmy wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie w wysokości 16 700 000 zł w ra­mach konkursu w Regionalnym Programie Operacyjnym – konkurs 1.1 – działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych. Wsparcie inwestycji zaofe­rowało Miasto Stołeczne Warszawa, udostępniając do prac budowlanych działkę, na której powstanie budynek oraz dofinansowując całe przedsięwzięcie kwotą prawie 15 400 000 złDodatkowe 1 100 000 zł wsparcia zadeklarowali konsorcjanci (NetichTech Moje Bambino) oraz sponsor przedsięwzięcia – firma Samsung Electronics Polska. Na inwestycję przezna­czymy też środki własne z działalności komercyjnej, które szacujemy na około 16 300 000 zł.

Tematy
powiązane