Budynek — siedziba PPK

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego mieścić się będzie w nowoczesnym czterokondygnacyjnym budynku i będzie kolejnym elementem kompleksu Centrum Nauki Kopernik. Kompleks, zajmujący obszar 4,6 hektara, składa się obecnie z głównego budynku CNK, budynku planetarium, Parku Odkrywców, czyli przestrzeni parkowo-krajobrazowej oraz wystawowo-usługowego Pawilonu 512 i parkingu z częścią podziemną.

Nowy obiekt zaprojektowany został przez, wyłonioną w drodze konkursu na koncepcję architektoniczną, pracownię Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.

Prace projektowe i budowlane będą realizowane przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii BIM.

Łączny koszt prac bu­dowlano-inwestycyjnych to ponad 49 500 000 zł.
Na inwestycję przezna­czymy środki własne z działalności komercyjnej, które szacujemy na około 16 300 000 zł. Wsparcie inwestycji zaofe­rowało Miasto Stołeczne Warszawa, udostępniając do prac budowlanych działkę, na której powstanie budynek oraz dofinansowując całe przedsięwzięcie kwotą prawie 15 400 000 zł. Dodatkowe 1 100 000 zł wsparcia zadeklarowali konsorcjanci (BeCREOMoje Bambino) oraz sponsor przedsięwzięcia – firma Samsung Electronics Polska.

Staramy się o dofinansowanie w wysokości 16 700 000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w konkursie 1.1 – Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych – Typ projektów – Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych. Wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych złożyliśmy w listopadzie 2017. Czekamy na ogłoszenie wyników konkursu.

Zobacz: etapy powstawania PPK »

Infrastrukturę B+R w PPK tworzyć będą cztery przestrzenie badawcze – laboratoria i pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Przestrzenie będą wykorzystywane przy pracach B+R przez CNK, przez firmy tworzące konsorcjum oraz przez inne podmioty z rynku współpracujące przy badaniach lub wynajmujące przestrzenie PPK do wytwarzania produktów i rozwiązań edukacyjnych.
Infrastruktura będzie także udostępniana zainteresowanym podmiotom zewnętrznym na zasadach rynkowych. Oprócz przestrzeni laboratoryjnej PPK zaoferuje pomieszczenia warsztatowe, sale spotkań, powierzchnie co-workingowe, kawiarnię i showroom. Modułowa konstrukcja budynku pozwoli dopasowywać układ wynajmowanych pomieszczeń do potrzeb wynajmującego.

Prowadzone tu prace badawcze będą miały charakter gospodarczy i niegospodarczy.

Prace o charakterze niegospodarczym będą związane z zasadniczą działalnością CNK:

  • powiększanie zasobów wiedzy;
  • rozpowszechnianie wyników prowadzonych działań w obszarze procesów uczenia się;
  • niezależna działalność B+R, prowadzona samodzielnie oraz we współpracy z podmiotami spoza jednostki, związana z tworzeniem nowoczesnych narzędzi i metod nauczania mających zastosowanie społeczne w rozwoju systemu edukacji formalnej i nieformalnej, a także w rozwoju komunikacji naukowej;

Działalność o charakterze gospodarczym będzie prowadzona na zlecenie klienta zewnętrznego i obejmie badania oraz usługi badawcze, których właścicielem oraz podmiotem odpowiedzialnym za ryzyko niepowodzenia będzie zlecający badania.

 

 

Tematy
powiązane