Budynek — lokalizacja i schemat funkcjonalny

LOKALIZACJA teren CNK – Park Odkrywców od strony ul. Zajęczej/mostu Świętokrzyskiego (częściowo nad parkingiem) STATUS DZIAŁKI NR 5/3 Z OBRĘBU 5-04-04, własność m.st. Warszawy, (Księga Wieczysta WA4M/00234550/4) Studium możliwości: projekt koncepcyjny Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. Autorstwo: inż. arch. Paulina Boruch, inż. arch. Krzysztof Katerla, inż. arch. Krzysztof Klik Powierzchnia użytkowa domu PPK: ok. 4400 m² Liczba kondygnacji naziemnych: 2 Liczba kondygnacji podziemnych: 1 (istniejący parking podziemny) Szacowana wartość projektu wynosi ok. 55 000 000 PLN Planowane dofinansowanie projektu: 20 000 000 PLN Wkład własny CNK: 21 000 000 PLN Pozostały wkład – partnerzy badawczy i komercyjni projektu, inne jednostki budżetowe i pozabudżetowe, sponsorzy SCHEMAT FUNKCJONALNY warsztaty laboratoria co-working przestrzeń badawcza dla partnerów biura wielofunkcyjna strefa wejścia kawiarnia warsztaty laboratoria low-tech no-tech high-tech fab lab + uniwersalny moduł laboratoryjny 1 25-30 osób uniwersalny moduł laboratoryjny 2 25-30 osób uniwersalny moduł laboratoryjny 3 25-30 osób uniwersalny moduł laboratoryjny 4 25-30 osób wyspecjalizowane zaplecza 7 osób uniwersalny moduł warsztatowy 1 25-30 osób uniwersalny moduł warsztatowy 2 25-30 osób uniwersalny moduł warsztatowy 3 25-30 osób uniwersalny moduł warsztatowy 4 25-30 osób