Konstruktorzy Marzeń

Wspieramy rozwój zainteresowań i kompetencji młodych ludzi w obszarze nauk ścisłych i technicznych (STEM), korzystając z podejścia konstrukcjonistycznego.
Naszym Partnerem Projektów STEM od stycznia 2016 r. jest firma Boeing, a współpraca realizowana jest m.in. w programie „Konstruktorzy Marzeń”.

Podczas 1. edycji programu nasz partner wsparł opracowanie kolejnego zestawu edukacyjnego, który umożliwia samodzielne przeprowadzenie doświadczeń związanych z naukami ścisłymi i technicznymi (STEM). Pozwala na zrozumienie właściwości samego powietrza i poznania trudnych zagadnień związanych z lotnictwem. Daje możliwość zetknięcia się z tajnikami inżynierskiej pracy. Zestawy edukacyjne opatrzone znakiem „Konstruktorów Marzeń” trafiły do ponad setki nauczycieli i opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy w całej Polsce.

Wspólny projekt dostarczył nam wielu cennych wniosków, które wykorzystaliśmy do stworzenia koncepcji 2. edycji programu. W jej ramach odpowiedzieliśmy na zgłoszone przez Kluby potrzeby: dodatkowy sprzęt, szkolenia z zakresu konstruowania w edukacji i prowadzenia zajęć, rekomendacje dotyczące aktywności skierowanych do dużych grup. Przede wszystkim jednak pomogliśmy klubom zbudować mobilne makerspace’y służące do samodzielnego konstruowania, zachęcając tym samym do wykorzystywania w procesie edukacji zasad pedagogiki konstrukcjonistycznej. Część opiekunów KMO miała też szanse na pozyskanie mikro-grantów na budowę własnych makerspace’ów.

W 3. edycji programu postanowiliśmy wyjść poza Kluby Młodego Odkrywcy, by wspierać wszystkich, którzy są zainteresowani konstruowaniem. Jednym z naszych celów jest wzmacnianie lokalnych społeczności twórców w prowadzeniu własnych działań eksperymentalnych. Dążymy również do stworzenia zestawu zasobów edukacyjnych (m.in. scenariuszy, rekomendacji, zaplecza technicznego) związanych z uczeniem się przez działanie – kontynuujemy więc szerzenie zasad pedagogiki konstrukcjonistycznej. Poddaliśmy analizie prototypowy makerspace i udoskonaliliśmy go tak, by zwiększyć możliwości wykorzystywania go na zajęciach szkolnych. Ponadto nasz makerspace zyskał polską nazwę, nadaną mu przez samych użytkowników – Narzędziownik, aczkolwiek przedstawiać się może również jako Mobilny Warsztat Twórczy. Te dwie, wyłonione w konkursie, nazwy najbardziej odpowiadają charakterowi nowego makerspace’a, który z jednej strony przypomina ruchomą skrzynię z narzędziami, z drugiej zaś – rozwija kreatywność i umożliwia twórcze konstruowanie.

W 4. edycji programu dalej będziemy wspierać wszystkich, którzy są zainteresowani konstruowaniem. Jednak większy nacisk kładziemy na budowanie lokalnych społeczności twórców, którzy – prowadząc własne działania eksperymentalne – wspólnie rozwiązują konkretny problem. Może być koło domu, obok sklepu, na przystanku, w szkole, w gminie… Nawet jeśli nie do końca uda się za pierwszym razem, ważne, że podejmowany wysiłek sprawi, że problem przestanie być uciążliwy.

Ważnym elementem 4. edycji programu jest konkurs minigrantowy.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy »

Partner strategiczny programu:

http://www.kopernik.org.pl/typo3temp/_processed_/csm_boeing_black_large_3963b4ba8a.png

Tematy
powiązane