Konstruktorzy Marzeń

Wspieramy rozwój zainteresowań i kompetencji młodych ludzi w obszarze nauk ścisłych i technicznych (STEM), korzystając z podejścia konstrukcjonistycznego.
Naszym Partnerem Projektów STEM od stycznia 2016 r. jest firma Boeing, a współpraca realizowana jest m.in. w programie „Konstruktorzy Marzeń”.

Podczas 1. edycji programu nasz partner wsparł opracowanie kolejnego zestawu edukacyjnego, który umożliwia samodzielne przeprowadzenie doświadczeń związanych z naukami ścisłymi i technicznymi (STEM). Pozwala na zrozumienie właściwości samego powietrza i poznania trudnych zagadnień związanych z lotnictwem. Daje możliwość zetknięcia się z tajnikami inżynierskiej pracy. Zestawy edukacyjne opatrzone znakiem „Konstruktorów Marzeń” trafiły do ponad setki nauczycieli i opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy w całej Polsce.

Wspólny projekt dostarczył nam wielu cennych wniosków, które wykorzystaliśmy do stworzenia koncepcji 2. edycji programu. W jej ramach odpowiedzieliśmy na zgłoszone przez Kluby potrzeby: dodatkowy sprzęt, szkolenia z zakresu konstruowania w edukacji i prowadzenia zajęć, rekomendacje dotyczące aktywności skierowanych do dużych grup. Przede wszystkim jednak pomogliśmy klubom zbudować mobilne makerspace’y służące do samodzielnego konstruowania, zachęcając tym samym do wykorzystywania w procesie edukacji zasad pedagogiki konstrukcjonistycznej. Część opiekunów KMO miała też szanse na pozyskanie mikro-grantów na budowę własnych makerspace’ów.

W 3. edycji programu postanowiliśmy wyjść poza Kluby Młodego Odkrywcy, by wspierać wszystkich, którzy są zainteresowani konstruowaniem. Jednym z naszych celów jest wzmacnianie lokalnych społeczności twórców w prowadzeniu własnych działań eksperymentalnych. Dążymy również do stworzenia zestawu zasobów edukacyjnych (m.in. scenariuszy, rekomendacji, zaplecza technicznego) związanych z uczeniem się przez działanie – kontynuujemy więc szerzenie zasad pedagogiki konstrukcjonistycznej. Poddaliśmy analizie prototypowy makerspace i udoskonaliliśmy go tak, by zwiększyć możliwości wykorzystywania go na zajęciach szkolnych. Ponadto nasz makerspace zyskał polską nazwę, nadaną mu przez samych użytkowników – Narzędziownik, aczkolwiek przedstawiać się może również jako Mobilny Warsztat Twórczy. Te dwie, wyłonione w konkursie, nazwy najbardziej odpowiadają charakterowi nowego makerspace’a, który z jednej strony przypomina ruchomą skrzynię z narzędziami, z drugiej zaś – rozwija kreatywność i umożliwia twórcze konstruowanie.

Ważnym elementem 3. edycji programu jest konkurs minigrantowy.

Partner strategiczny programu:

http://www.kopernik.org.pl/typo3temp/_processed_/csm_boeing_black_large_3963b4ba8a.png

Tematy
powiązane