1. edycjaZestaw edukacyjny

Centrum Nauki Kopernik wraz z firmą Boeing stworzyło nowy, wyjątkowy zestaw edukacyjny – „Konstruktorzy Marzeń”.


Nauka kompetencji STEM

Pudełko powstało z myślą o Klubach Młodego Odkrywcy. Centrum Nauki Kopernik wspólnie z firmą Boeing wspiera w ten sposób rozwój zainteresowań i kompetencji młodych ludzi w obszarze nauki, technologii, inżynierii i matematyki (ang. STEM). Zestaw pozwolił uczniom zrzeszonym w sieci Klubów Młodego Odkrywcy wkroczyć do lotniczego świata. Wielu z nich po raz pierwszy zetknie się z tajnikami inżynierskiej pracy. Celem zestawu było też poznanie i lepsze rozumienie właściwości samego powietrza – dochodzenie do wiedzy poprzez samodzielnie wykonywane doświadczenia i eksperymenty. Całość pomyślana została tak, aby uczniowie mogli poznać trudne zagadnienia związane z lotnictwem, nawet jeśli niektórym ich opiekunom obce były do tej pory konstrukcje śmigieł i fizyka opadania skoczka spadochronowego. 

Nowe możliwości

W skład zestawu edukacyjnego „Konstruktorzy Marzeń” wchodził scenariusz oraz cztery tzw. „wyzwania”, które można rozwiązać na wiele sposobów. Tym samym uczniowie znajdowali się w sytuacji, z jaką mierzą się prawdziwi inżynierowie – będą sami musieli określić zadania i szukać ich rozwiązań w ramach pracy zespołowej. Podczas swoich eksperymentów, młodzi naukowcy prowadzili dokumentację badawczą, analizowali wyniki swoich prac oraz poszukiwali odpowiedzi na pytania, pojawiające się w różnych miejscach i u różnych osób. Uczniowie mogli wychodzić poza mury szkoły, aby angażować do współpracy osoby z zewnątrz. W taki sposób mogli uczyć się na własnych błędach oraz rozwijać nowe, cenne kompetencje np. systematyczność i dokładność.

Jakie wsparcie oferuje CNK?

Zestawy edukacyjne dedykowane były uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a docelowo trafiły do 150 klubów w całej Polsce. Zorganizowaliśmy też dodatkowe spotkania w czterech miastach z myślą o nauczycielach z różnych regionów kraju. Ważnymi elementami projektu pierwszej edycji projektu była też wymiana doświadczeń badawczych pomiędzy klubami, nabywanie nowych kompetencji przez klubowiczów oraz ewaluacja procesu uczenia się z innowacyjnym narzędziem dydaktycznym, jakim jest zestaw „Konstruktorów Marzeń”.

Tematy
powiązane