Pracownia robotyczna

Podzespół elektroniczny w powiększeniu podczas lutowania w pracowni robotycznej
  • cRobotyka to multidyscyplinarna dziedzina nauki, która łączy w sobie informatykę, matematykę, fizykę i technikę.

Podczas zajęć w pracowni robotycznej rozwijamy zdolności techniczne (budujemy roboty), informatyczne (tworzymy algorytmy), pogłębiamy wiedzę z matematyki (poznajemy czym jest geometria) i z fizyki (dowiadujemy się, jak działają np. czujniki oraz serwomechanizmy), zachęcamy do kreatywności.
Nauka ta ma także coś wspólnego z naukami humanistycznymi: to Karel Ĉapek jako pierwszy użył słowa robot w 1920 r., zaś o robotyce pisał w 1942 roku Isaac Assimov  w opowiadaniu „Runaround”. I dlatego warto przyjść na zajęcia do pracowni robotycznej!

Partnerem pracowni robotycznej jest:

Tematy
powiązane