Catherine Franche

Catherine Franche

Dyrektor Wykonawcza Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów i Centrów Nauki ECSITE. Pod jej kierownictwem ECSITE zdobyło pozycję innowacyjnej platformy i ważnego partnera na arenie europejskiej, a organizowana przez tę organizację konferencja stała się największym wydarzeniem w branży popularyzacji nauki w Europie. Wcześniej Catherine Franche zajmowała się koordynacją szkoleń we francuskim Biurze Współpracy i Informacji Muzeograficznej OCIM. W latach 1992–1994 była koordynatorką ds. rozwoju zawodowego, a następnie dyrektor wykonawczą Stowarzyszenia Muzeów Quebecu. Pracowała również w wielu muzeach architektury i sztuki w Kanadzie, a także organizowała festiwale muzyki jazzowej.