Zespół

Zespół Centrum Nauki Kopernik tworzą pracownicy 24 działów w trzech pionach: programowym, administracyjnym oraz rozwoju.

Zobacz naszą strukturę organizacyjną

Użyj strzałek do przechodzenia między zakładkami