Patronaty

Przyznanie patronatu honorowego jest formą aprobaty dla wyjątkowych działań niekomercyjnych. Jest to wyróżnienie podkreślające szczególny charakter przedsięwzięć związanych bezpośrednio z działalnością statutową Centrum Nauki Kopernik. Patronaty przyznawane są działaniom, które podejmują tematy związane z nauką i zachęcają do osobistego zaangażowania się w poznanie i zrozumienie świata oraz do wzięcia odpowiedzialności za zachodzące wokół zmiany.

Projekty objęte patronatem w 2023

Ogólnopolski konkurs „Ten Geniallny Kopernik!”

  • Luty–czerwiec 2023
  • Organizator: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd zmierza świat”

  • 15 czerwca 2023
  • Organizator: Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Dni Mózgu 2023

  • 11–12 marca 2023
  • Organizator: Koło Naukowe NeuroPsyche Uniwersytetu SWPS

Ogólnopolski Konkurs „Zabawka Edukacyjna”

  • edycja 2022/2023
  • Organizator: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi