Zleć nam badanie

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego to centrum badawczo-rozwojowe Kopernika. Prowadzimy tu badania, projektujemy, wdrażamy i skalujemy nowe rozwiązania i technologie dla edukacji. Nasze prace rozwijają wiedzę o tym, jak skutecznie łączyć nauczanie w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych z zainteresowaniami, pasjami i potrzebami współczesnych uczniów oraz ich otoczenia społecznego. W pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych w Pracowni koncentrujemy się na rozwoju kompetencji przyszłości. W szczególności badania te dotyczą: 

  • uczenia się i nauczania zagadnień z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych; 
  • komunikacji naukowej dotyczącej wyzwań przyszłości; 
  • zastosowania innowacji w praktyce nauczania i uczenia się.

Uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowujemy raporty, opracowujemy ekspertyzy oraz umożliwiamy partnerom realizację badań zgodnych z wartościami i misją Centrum Nauki Kopernik w przestrzeni Wystaw i naszych laboratoriach. 

Kontakt

W sprawie współpracy zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem. 

Zespół badawczy: badania@kopernik.org.pl

Logotypy partnerów budynku