Przewodnik po nowym budynku

Nasz nowy ośrodek B+R zaprojektowaliśmy tak, żeby w jego przestrzeni możliwe było przeprowadzenie pełnego cyklu badawczo-rozwojowego – od wstępnych badań procesów uczenia się po stworzenie produktów edukacyjnych, gotowych do testów.

 • Moduły warsztatowe NO-TECH
  To przestrzenie, które przypominają typowe klasy szkolne. To w nich można będzie badać i testować rozwiązania edukacyjne, które powstaną z myślą o wykorzystaniu w szkołach. Wyposażone w lustra fenickie i aparaturę analityczną, będą wspólną przestrzenią pracy projektantów, edukatorów i badaczy.

 • Pokój badań nad edukacją w przestrzeni domowej
  Tu będzie można prowadzić obserwację procesów uczenia się małych grup w warunkach i otoczeniu przypominającym mieszkanie.

 • Pracownie do badań grup (focusownie)
  To przestrzenie wyposażone w lustra fenickie, aparaturę umożliwiającą nagrywanie i analizę zachowań uczestników zajęć. Posłużą przede wszystkim badaczom – psychologom i socjologom.

 • Pracownie rozwojowe
  Znajdą się tu miejsca pracy zespołów pracujących w PPK oraz sale seminaryjne.

 • Laboratoria LO-TECH
  Przypominać będą laboratoria edukacyjne Kopernika (biologiczne, chemiczne, fizyczne, robotyczne). Będzie w nich można prowadzić zajęcia w grupach z obszaru nauk przyrodniczych i obserwować ich przebieg. Wyposażone w lustra fenickie, zaplecze dla obserwatorów oraz aparaturę badawczą pozwolą prowadzić badania nad zachowaniami w grupie, oddziaływaniem pomocy edukacyjnych i inne, które zwiększają wiedzę o środowisku uczenia się i jego elementach.

 • FabLab
  Przestrzeń warsztatowa, w której planujemy prowadzenie prac inżynierskich dla młodzieży i dorosłych, poświęconych roli konstruowania w rozwoju kompetencji przyszłości.

 • Laboratoria interdyscyplinarne HI-TECH
  To przestrzeń wyposażona w zaawansowane technologicznie przyrządy i aparaturę pozwalającą na przeprowadzanie zaawansowanych doświadczeń biologicznych, chemicznych i fizycznych. Będzie służyła do pracy głównie naukowcom i badaczom. To tu powstaną pierwsze prototypy pomocy naukowych i eksponatów.

 • Warsztaty: elektroniczny, CNC i stolarnia
  To przestrzenie wyposażone w profesjonalny sprzęt służący do produkcji zaawansowanych wersji prototypów, m.in drukarki 3D, wycinarki laserowe, frezarki i tokarki CNC.

 • Living Lab, czyli Żywe Laboratorium
  Część Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego znajdzie się w budynku głównym Kopernika. W oznaczonym miejscu, powstanie specjalna strefa, w której staną stacje badawcze. Wyposażone w systemu czujników, pozwolą nam zbierać informacje o tym, jak uczą się ludzie w różnym wieku, różnej płci, o różnych cechach. (tożsamy tekst jest w tekście głównym w intro)

Zdjęcie budynku PPK wieczorem.

Zadanie „Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik” jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – Umowa w sprawie dotacji celowej ze środków M. St. Warszawy nr C/OM/VII/P3/99/U-263/2018-2021 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 27 690 101,00 PLN.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - zakochaj się w Warszawie

Projekt „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 16 765 860,42 PLN

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - partnerzy