konferencja

Przygody umysłu

Konferencja odbywa się tylko w języku angielskim. Po szczegółowe informacje odsyłamy na angielską stronę.

Learning Adventures (Przygody umysłu) to międzynarodowa konferencja naukowa. Zeszłoroczna edycja poświęcona była roli (mocy lub niemocy) przyrządów w procesie uczenia się i nauczania.

Dla kogo:

  • specjalistów ds. badań i rozwoju w obszarze edukacji, zabawy, gier, 
  • projektantów robotów edukacyjnych, zestawów lub innych pomocy naukowych,
  • twórców gier i zabawek,
  • badaczy, naukowców, ewaluatorów wystaw,
  • kuratorów lub projektantów wystaw edukacyjnych,
  • nauczycieli, którzy tworzą własne pomoce naukowe,
  • wszystkich zainteresowanych innowacyjnymi badaniami procesów uczenia się.

O konferencji

We współczesnym świecie żyjemy rozdarci między wiarą w moc przedmiotów a poczuciem sprawczości, jakie daje nam kontakt z dotykowym ekranem.

Wiele doświadczeń i eksperymentów, którym w przeszłości towarzyszył fizyczny kontakt z teleskopem, probówką czy pochylnią, poznajemy dziś za pomocą tekstu, obrazków bądź rzeczywistości wirtualnej. Na uczenie się przeznaczamy coraz więcej czasu, jednak w coraz mniejszej mierze chcemy go poświęcać na zmagania z materialnością świata. Ze swej natury niewirtualny, świat stawia przed nami bardzo materialne wyzwania: zniszczenie planety, globalne ocieplenie, trudne do przewidzenia skutki rozwoju nauki i nowych technologii. Jak wykorzystać potencjał nauki i technologii z korzyścią dla społeczeństwa? Czy do rozwiązania wszelkich współczesnych problemów wystarczy biegłość poruszania się w przestrzeni kodów i programów? Na ile ważny w uczeniu się jest kontakt z materią i konstruowanie wiedzy w oparciu o fizyczne doświadczanie świata?

Czy przedmioty mające uczyć dzieci nowych, ważnych umiejętności spełniają swoje funkcje? Czy możemy być spokojni o przyszłość dzisiejszych uczniów? Czy dobra pomoc naukowa wystarczy, by poprowadzić świetne zajęcia? Czy nauczyciel chemii dysponujący wyłącznie słowami, kredą i tablicą ma szansę głęboko zainteresować uczniów przedmiotem, którego uczy?

Wytwory ludzkie nie mają neutralnego charakteru. Wpisane są w nie wartości, cele, koncepcje użytkowe, a także wyobrażona postać użytkownika, któremu przypisuje się konkretne cechy. Jakie założenia dotyczące przyszłego użytkownika – jego płci, kompetencji oraz sposobu korzystania z pomocy naukowych przyświecają projektantom rozwiązań edukacyjnych – przedmiotów mających wspierać procesy nauczania i uczenia się? Czy wprowadzanie do edukacji pomocy wykorzystujących nowe technologie wzmacnia społeczne podziały, czy wyrównuje szanse?

Krótko mówiąc: co wiemy o mocy (lub niemocy) przedmiotów w kontekście uczenia się?

Program konferencji organizowanej przez Centrum Nauki Kopernik, New York Hall of Science oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie obejmuje wystąpienia prelegentów oraz BADNIGHT! – imprezę, w trakcie której naukowcy z godnością opowiadają o swoich inspirujących niepowodzeniach.

Przygody umysłu - organizatorzy