Patronaty

Przyznanie patronatu honorowego jest formą aprobaty dla wyjątkowych działań niekomercyjnych. Jest to wyróżnienie podkreślające szczególny charakter przedsięwzięć związanych bezpośrednio z działalnością statutową Centrum Nauki Kopernik. Patronaty przyznawane są działaniom, które podejmują tematy związane z nauką i zachęcają do osobistego zaangażowania się w poznanie i zrozumienie świata oraz do wzięcia odpowiedzialności za zachodzące wokół zmiany.

Projekty objęte patronatem w 2023

Solve for Tomorrow

 • wrzesień 2023 – kwiecień 2024
 • Organizator: Samsung Electronics Polska

Warsaw Science Slam

 • 21 kwietnia 2023
 • Organizator: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie

IAESTE CaseWeek

 • 8–19 maja 2023
 • Organizator: IAESTE Polska

Konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”

 • 19 czerwca 2023
 • Organizator: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Ogólnopolski konkurs „Ten Geniallny Kopernik!”

 • Luty–czerwiec 2023
 • Organizator: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd zmierza świat”

 • 15 czerwca 2023
 • Organizator: Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Dni Mózgu 2023

 • 11–12 marca 2023
 • Organizator: Koło Naukowe NeuroPsyche Uniwersytetu SWPS

Ogólnopolski Konkurs „Zabawka Edukacyjna”

 • edycja 2022/2023
 • Organizator: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi