Patronaty

Przyznanie patronatu honorowego jest formą aprobaty dla wyjątkowych działań niekomercyjnych. Jest to wyróżnienie podkreślające szczególny charakter przedsięwzięć związanych bezpośrednio z działalnością statutową Centrum Nauki Kopernik. Patronaty przyznawane są działaniom, które podejmują tematy związane z nauką i zachęcają do osobistego zaangażowania się w poznanie i zrozumienie świata oraz do wzięcia odpowiedzialności za zachodzące wokół zmiany.

Projekty objęte patronatem Kopernika

Ogólnopolski Konkurs „Zabawka Edukacyjna”

edycja 2020/2021

Organizator:
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

Ogólnopolski Konkurs „W stronę gwiazd”

6 października 2020 – 28 stycznia 2021

Organizator:
Hevelianum

II Kongres Pediatryczno-Żywieniowy

14 listopada 2020

Organizator:
Studenckie Koło Naukowe Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PAD „Psychika a Dietetyka”

24–25 października 2020

Organizator:
Studenckie Koło Naukowe Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Forum Inżynierów Przyszłości 2020

23–25 października 2020   

Organizator: 
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 

Poznań Science Slam

wrzesień–listopad 2020

Organizator:
Stowarzyszenie POZMOOT Society

DeBBaty

25–26 września 2020

Organizator:
Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Festiwal Sektor 3.0

16 września 2020

Organizator:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Ogólnopolski Konkurs „Zabawka Edukacyjna”

edycja 2019/2020

Organizator:
ZST-I w Łodzi, Politechnika Łódzka, CZP nr 1 w Łodzi

Międzynarodowa konferencja "Legal regulations on diversity in healthcare in European countries : challenges for national legislation"

4–5 marca 2020 

Organizator: 
Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego