Patronaty

Przyznanie patronatu honorowego jest formą aprobaty dla wyjątkowych działań niekomercyjnych. Jest to wyróżnienie podkreślające szczególny charakter przedsięwzięć związanych bezpośrednio z działalnością statutową Centrum Nauki Kopernik. Patronaty przyznawane są działaniom, które podejmują tematy związane z nauką i zachęcają do osobistego zaangażowania się w poznanie i zrozumienie świata oraz do wzięcia odpowiedzialności za zachodzące wokół zmiany.

Projekty objęte patronatem Kopernika

Ogólnopolski Konkurs „W stronę gwiazd”

6 października 2020 – 28 stycznia 2021

Organizator:
Hevelianum

Festiwal Sektor 3.0

16 września 2020

Organizator:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Ogólnopolski Konkurs „Zabawka Edukacyjna”

edycja 2019/2020

Organizator:
ZST-I w Łodzi, Politechnika Łódzka, CZP nr 1 w Łodzi

Forum Inżynierów Przyszłości 2020

12–15 marca 2020  

Organizator: 
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 

Międzynarodowa konferencja:
"Legal regulations on diversity in healthcare in European countries challenges for national legislation"

4-5 marca 2020 

Organizator: 
Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego