Okiem biologa

Zapraszamy na cykl „Okiem biologa”, w którym Staszek Łoboziak odkrywa wszelkie formy życia - małe, duże, roślinne i zwierzęce. Unikatowe i zupełnie zwyczajne. Proste i złożone. Te słodkie i te, których się trochę boimy. Bo każda forma życia jest na swój sposób fascynująca. 

Oglądaj na youtube.com