Ewa Kloc

Ewa Kloc

Dyrektor Administracyjny – Administrative Director
Dyrektor administracyjny Ewa Kloc

Absolwentka Wydziału Prawa KUL. Po studiach rozpoczęła pracę w administracji publicznej, gdzie zajmowała się obsługą prawną, sprawami organizacyjnymi i procesem zarządczym, przechodząc przez poszczególne szczeble zawodowe od referenta prawnego w Komendzie Głównej Straży Granicznej do zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów. Od 2008 r. związana z Centrum Nauki Kopernik, gdzie kierowała Działem Prawno-Organizacyjnym i była zaangażowana w otwarcie instytucji, m.in. poprzez udział w tworzenie struktury organizacyjnej oraz strategii. Odpowiadała za obsługę prawną, zamówienia publiczne, a także kontrolę zarządczą w tym zarządzanie ryzykiem. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami i procesami. Chętnie angażuje się w nowe przedsięwzięcia i nie odmawia wyzwaniom. Lubi czytać książki, najchętniej kryminały.