Dr Barbara Streicher

Dr Barbara Streicher

Dyrektor wykonawcza austriackiego stowarzyszenia ScienceCenter-Network, współzałożonego przez nią w 2005 roku. Po uzyskaniu stopnia doktora na Uniwersytecie Wiedeńskim w dziedzinie biologii molekularnej pracowała w obszarze komunikacji naukowej. Popularyzacja nauki zapewnia jej możliwość zdobywania wiedzy w otwartych i angażujących środowiskach. Jest zwolenniczką społecznej inkluzji i różnorodności. W latach 2013–2014 była stypendystką programu Noyce Leadership Fellows.