Dr Barbara Streicher

Dr Barbara Streicher

Biolożka molekularna. Współzałożycielka i dyrektorka wykonawcza austriackiego stowarzyszenia ScienceCenter-Netzwerk (od 2005). Pracuje w obszarze komunikacji naukowej. Koncentruje się na edukacji niskoprogowej. Stypendystka programu Noyce Leadership Fellows (2013–2014). Laureatka nagrody „Beacon of the Year” przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Muzeów i Centrów Nauki ECSITE. Członkini Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik.