Rosalia Vargas

Prezes portugalskiej Państwowej Agencji na rzecz Kultury Naukowej i Technologicznej „Ciência Viva” oraz dyrektor Pawilonu Wiedzy, lizbońskiego Centrum Nauki. Od 1996 roku kieruje tworzeniem sieci centrów nauki w Portugalii. W latach 2013–2015 przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów i Centrów Nauki ECSITE (Bruksela), aktualnie członkini zarządu ASTC (Association of Science Technology Centers, Waszyngton). Jej dorobek akademicki i zawodowy obejmuje takie dziedziny jak edukacja, medioznawstwo, ład polityczny oraz kultura naukowa i technologiczna. W 2016 roku otrzymała nagrodę „Igualdade” [Równość] dla kobiet-naukowców. Jest członkinią Komitetu Sterującego projektu edukacji naukowej EMME dla regionu euro-śródziemnomorskiego i środkowo-wschodniego. Pełni funkcję przedstawiciela ds. nauki w społeczeństwie w ramach VII Programu Ramowego Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej.