Rosalia Vargas

Prezeska portugalskiej Państwowej Agencji na rzecz Kultury Naukowej i Technologicznej „Ciência Viva” oraz dyrektorka Pawilonu Wiedzy, lizbońskiego Centrum Nauki. Od 1996 roku kieruje tworzeniem sieci centrów nauki w Portugalii. Jej dorobek akademicki i zawodowy obejmuje takie dziedziny jak edukacja, medioznawstwo, ład polityczny oraz kultura naukowa i technologiczna. Była Prezes ECSITE. Członkini Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik.