Pion rozwoju

Pion rozwoju
  • Dział Współpracy Biznesowej (BIZ)
  • Dział Projektów Unijnych i Dotacji (PUD)
  • Dział Organizacji Konferencji i Imprez (OKI)

Dział Współpracy Biznesowej (BIZ)

Zajmujemy się współpracą z partnerami biznesowymi i sponsorami Kopernika. Koordynujemy i monitorujemy frekwencję zwiedzających Centrum Nauki Kopernik oraz opracowujemy strategie cenowe i sprzedażowe dla naszych produktów i usług. Odpowiadamy również za tworzenie i realizowanie programów lojalnościowych.

Dział Projektów Unijnych i Dotacji (PUD)

Działamy na wielu polach. Do naszych zadań należy m.in.: wyszukiwanie krajowych i europejskich źródeł finansowania dla działań realizowanych przez Centrum Nauki Kopernik, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, współpraca z działami merytorycznymi zarówno przy tworzeniu koncepcji merytorycznych, jak i przy realizacji, koordynacji i rozliczaniu projektów. Współpracujemy ze wszystkimi działami oraz z partnerami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. W swojej pracy spotykamy się z wieloma wyzwaniami, ale największą radość i satysfakcję sprawia nam fakt, że dzięki pozyskanym funduszom Centrum może się rozwijać i realizować nowe ciekawe projekty.  

Dział Organizacji Konferencji i Imprez (OKI)

Odpowiadamy za koordynację i obsługę wszystkich wydarzeń odbywających się w przestrzeniach Centrum Nauki Kopernik, zarówno wewnętrznych programowych działań Kopernika, jak również tych realizowanych na zamówienie klientów zewnętrznych. Dbamy o odpowiednie wyposażenie, nagłośnienie i oświetlenie. To my prowadzimy Centrum Konferencyjne.