Pion rozwoju

Pion rozwoju

Zajmujemy się współpracą z partnerami biznesowymi i sponsorami CNK. Koordynujemy i monitorujemy frekwencję zwiedzających Centrum Nauki Kopernik oraz opracowujemy strategie cenowe i sprzedażowe dla naszych produktów i usług. Odpowiadamy również za tworzenie i realizowanie programów lojalnościowych.

Odpowiadamy za koordynację i obsługę wszystkich wydarzeń odbywających się w przestrzeniach Centrum Nauki Kopernik, zarówno wewnętrznych programowych działań CNK, jak również tych realizowanych na zamówienie klientów zewnętrznych. Dbamy o odpowiednie wyposażenie, nagłośnienie i oświetlenie. To my prowadzimy Centrum Konferencyjne.

Zmniejszamy dystans między naukowcami a resztą społeczeństwa. Pokazujemy rolę nauki w kulturze i codziennym życiu każdego z nas. Staramy się włączać różne środowiska w badania naukowe i stwarzamy okazje do tego, by osobiście poznawać badaczy i ekspertów. Uwrażliwiamy naukowców na potrzeby społeczeństwa, a także uwrażliwiamy społeczeństwo na dokonania naukowców. Spinamy różne dziedziny nauki, by mogły zasilać się nawzajem. Pomagamy doskonalić umiejętności użyteczne w komunikacji naukowej. Szukamy odpowiedzi na pytanie: jakie będzie społeczeństwo przyszłości i jaką role będzie w nim odgrywać nauka?

Osiągamy te cele m. in. poprzez organizację wydarzeń, takich jak Piknik Naukowy, Festiwal Przemiany, konkurs FameLab, Wieczory dla Dorosłych, Drogi do…, Lato w Parku, a także przez udział w projektach europejskich.

Nie jesteśmy działem, ale działamy na wielu polach. Do naszych zadań należy m.in.: wyszukiwanie krajowych i europejskich źródeł finansowania dla działań realizowanych przez Centrum Nauki Kopernik, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, współpraca z działami merytorycznymi zarówno przy tworzeniu koncepcji merytorycznych, jak i przy realizacji, koordynacji i rozliczaniu projektów.

W Centrum pracują osoby dla których pasją jest nauka. Uwielbiają nią się bawić i eksperymentować, przez co tworzą nowe rzeczy i inspirują innych do działania. My zaś jesteśmy zespołem ludzi pozytywnie zakręconych na punkcie projektów, wniosków, raportów, sprawozdań, budżetów, harmonogramów, zestawień finansowych, generatorów i wytycznych. Lubimy nie tylko liczyć, przeliczać i sumować, ale również pisać. Współpracujemy ze wszystkimi działami oraz z partnerami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. W swojej pracy spotykamy się z wieloma wyzwaniami, ale największą radość i satysfakcję sprawia nam fakt, że dzięki pozyskanym funduszom Centrum może się rozwijać i realizować nowe ciekawe projekty.