Ми використовуємо файли coocies на нашому сайті, бо хочемо, щоб ти почувався чудово і повертався до нас! Докладніше про нашу політику використання файлів coocies.

Наш сайт використовує файли coocies. Використовуючи його, ви погоджуєтеся на використання файлів coocies відповідно до поточних налаштувань браузера. Докладніше про нашу політику використання файлів coocies.

Більше

Kampanie edukacyjno-informacyjne

21.08.2020
21.08.2020

Centrum Nauki Kopernik, w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK, realizuje projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI).

W ramach projektu powstaje wystawa, która pomoże zwiedzającym poznawać i rozumieć wyzwania współczesnego świata w ich złożoności, relacje między osobistymi wartościami i wartościami innych ludzi oraz konieczność godzenia różnych perspektyw i interesów.  Chcemy, aby wystawa pobudzała zwiedzających do zastanowienia się, jakiego  chcą jutra  i jaka jest ich rola w zmieniającym się świecie.
 
Ekspozycja składać się będzie z 80 eksponatów podzielonych na trzy moduły tematyczne. Pierwszy z nich dotyczyć szans i wyzwań związanych z rozwojem technologii cyfrowych i ich coraz większym wpływem na nasze życie osobiste i społeczne. Kolejny moduł poświęcony będzie człowiekowi rozumianemu jako istota biologiczna, wyzwaniom medycyny przyszłości i cyborgizacji. Trzeci moduł wystawy skoncentruje się na naszym miejscu do życia w przyszłości. Przyjrzymy się wyzwaniom w najbliższym otoczeniu, w środowisku naturalnym i na całej planecie. 
 
Wystawie będzie towarzyszył program edukacyjny. Głównymi jego adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz klas 7-8 szkół podstawowych. Młodzi ludzie zmierzą się z problemami dotyczącymi ich własnej przyszłości. Zaprosimy ich do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych o charakterze dialogowym w niewielkich grupach (ok. 30 osób), dzięki czemu w przyjaznym, bezpiecznym środowisku, z udziałem ekspertów, będą mieli możliwość wymiany myśli, stawiania nowych pytań, poszukiwania nowych odpowiedzi. Ważnym celem programu będzie rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów i uczennic m. in. krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, współpracy i komunikacji, kształtowanie postawy współodpowiedzialności za przyszłość. Adresatami programu będą też nauczyciele, których zaprosimy na warsztaty i seminaria. W ramach programu powstaną scenariusze do wykorzystania przez nauczycieli w szkole, podczas lekcji, np. WOS, godziny wychowawczej – w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 


Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowany jest na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-Państwowy Instytut Badawczy i Centrum Nauki Kopernik.

Partnerzy Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej

Ньюслетер

Підпишись на розсилку Центру Науки Коперник і дізнавайся більше.