Dla uczniów 2 i 3 kl. gimnazjum i szkół średnich

Samodzielne odkrywanie może być drogą do rozwoju zainteresowania nauką. Eksperymentowanie w przestrzeni Kopernika może też sprzyjać poszukiwaniu własnej drogi i wyboru kierunku dalszego kształcenia. W Koperniku nie ma podziałów na przedmioty nauczania i dziedziny nauki, co pozwala w relatywnie krótkim czasie zrealizować równocześnie kilka zadań edukacyjnych. Szczególnie polecamy powiązanie wizyty w laboratoriach (osobny bilet, rezerwacja) ze zwiedzaniem wybranych fragmentów wystaw.

Starsi uczniowie mogą rozpocząć zwiedzanie od wystawy RE: generacja , przygotowanej z myślą o nurtujących ich pytaniach na temat osobowości, miejsca jednostki w społeczeństwie i przyszłości świata, w którym przyjdzie im żyć. Pokazy naukowe w Teatrze Wysokich Napięć w innowacyjnej formie przybliżają zagadnienia związane z elektrycznością i elektrotechniką. Planetarium oferuje powiązane z podstawą programową pokazy interaktywne i filmy wyświetlane na kopule (2D i 3D).