Program edukacyjny

Przyszłość jest dziś

„Przyszłość jest dziś” to nazwa nowej wystawy, a także towarzyszącego jej programu edukacyjnego. W ramach niego powstają scenariusze zajęć dotyczących wyzwań przyszłości, które można wykorzystywać na lekcjach. 

Program o i dla przyszłości

Powstająca w Koperniku wystawa „Przyszłość jest dziś” będzie okazją, by przyjrzeć się szansom i zagrożeniom związanym z rozwojem nauki i nowych technologii. Program edukacyjny poszerza tę tematykę. Podczas spotkań edukatorów i ekspertów z młodzieżą omawiane są zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, cyfryzacją, robotyzacją, kryzysem klimatycznym i zmianami w środowisku naturalnym. Zadaniem „grup roboczych” jest tworzenie takich formatów wydarzeń dialogowych, które będą atrakcyjne i przystępne dla młodzieży, a także  pomogą jej rozwijać kompetencje niezbędne do kształtowania przyszłości. 

Gotowe scenariusze będą dostępne na platformie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Doskonale sprawdzą się na lekcjach informatyki, przyrody, biologii, geografii, filozofii, etyki, historii sztuki, edukacji dla bezpieczeństwa, WOS-u, a także na godzinach wychowawczych. Forma i treść dostosowane są do możliwości, potrzeb, sposobów pracy, zainteresowań i motywacji młodzieży szkolnej w wieku 13–19 lat. 

Istnieje także możliwość uczestniczenia w spotkaniach, na których powstają scenariusze. Zapraszamy młodzież i nauczycieli na warsztaty i seminaria. Są one prowadzone w oparciu o metodę ko-kreacji (polegającą na współtworzeniu idei i pomysłów), a także elementy metody design thinking (twórczego rozwiązywania problemów). Uczestnicy spotkań tworzą wspólnie z nami pomysły zajęć, bazę najważniejszych z punktu widzenia młodzieży wyzwań związanych z przyszłością oraz rekomendacje dotyczące preferowanych przez uczniów sposobów pracy. Włączając młodzieży i nauczycieli w proces projektowania i testowania, możemy stworzyć  scenariusze dopasowane do potrzeb młodego pokolenia. Informacje o najbliższych spotkaniach publikujemy poniżej. 


Program edukacyjny działa w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”, realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Centrum Nauki Kopernik. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje pięć obszarów: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci, programowanie i cyfrową przyszłość.

Logotypy Funduszy Europejskich, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Państwowego Instytutu Badawczego NASK, Unii Europejskiej