W ramach biletu na Wystawy możesz obejrzeć wszystkie wystawy stałe oraz aktualną wystawę czasową. Wystawa Bzzz! dostępna jest tylko dla dzieci poniżej 6. roku życia – wyłącznie pod opieką dorosłej osoby. Aby skorzystać z oferty Planetarium, należy kupić oddzielny bilet.

Na Wystawy można wejść na 30 minut przed i 60 minut po wybranej godzinie wizyty, w ramach godzin otwarcia Wystaw. W Planetarium po rozpoczęciu seansu nie ma możliwości wejścia do sali projekcyjnej, najlepiej być 10 minut wcześniej.

Użyj strzałek do przechodzenia między zakładkami
Wystawy Centrum Nauki Kopernik
Wystawy

Bilety normalne

Dni powszednie
37 zł
Święta, weekendy, wakacje
39 zł

Bilety ulgowe

Dni powszednie
25 zł
Święta, weekendy, wakacje
26 zł

Wieczory dla dorosłych

Bilet ulgowy/normalny
42 zł
Planetarium Centrum Nauki Kopernik
Planetarium

Filmy 2D, Prosto z nieba

Bilet normalny
27 zł
Bilet ulgowy
19 zł

Koncerty, Pokazy specjalne

Bilet ulgowy/normalny
36 zł
Wystawy Centrum Nauki Kopernik
Wystawy
Bilet dla grup
21 zł/os.

Bilet dla grup przysługuje każdej osobie w co najmniej 10-osobowej grupie zorganizowanej oraz opiekunowi grupy (min. 10 + 1). Na każdych 10 osób przypada jeden bilet gratis dla opiekuna. Jednorazowo można zarezerwować od 11 do 77 biletów.

Laboratoria w Centrum Nauki Kopernik
Laboratoria
Bilet grupowy
230 zł + cena biletu do Kopernika dla każdej osoby

Bilet do laboratoriów można kupić tylko razem z biletem wstępu do Centrum Nauki Kopernik. Cena biletu nie zależy od liczby osób w grupie.

Informacje o zajęciach w laboratoriach znajdziesz na stronie "Zajęcia dla grup".

Planetarium Centrum Nauki Kopernik
Planetarium
Seanse 2D
17 zł/os.

Bilet łączony Wystawy + Planetarium

Bilet dla grup zorganizowanych przysługuje każdej osobie w co najmniej 10-osobowej grupie zorganizowanej oraz opiekunowi grupy (min. 10 + 1). Na każdych 10 osób przypada jeden bilet gratis dla opiekuna. Jednorazowo można zarezerwować od 11 do 77 biletów.

Bilety bezpłatne w Centrum Nauki Kopernik
Bilety ulgowe przysługują:
  • dzieciom i młodzieży szkolnej (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej),
  • studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia (po okazaniu legitymacji studenckiej lub doktoranckiej),
  • posiadaczom Karty Polaka (po okazaniu Karty Polaka),
  • emerytom i rencistom (po okazaniu legitymacji ze zdjęciem lub w przypadku legitymacji bez zdjęcia – legitymacji i dokumentu tożsamości),
  • seniorom powyżej 65. roku życia (po okazaniu dokumentu ze zdjęciem uprawniającego do zniżki),
  • osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej).
Bilety bezpłatne w Centrum Nauki Kopernik
Wstęp bezpłatny przysługuje:
  • dzieciom, które nie ukończyły 2. roku życia,
  • asystentowi osoby z niepełnosprawnością do 16. roku życia,
  • asystentowi osoby z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.