W ramach biletu na Wystawy możesz obejrzeć wszystkie wystawy stałe oraz aktualną wystawę czasową. Wystawa Bzzz! dostępna jest tylko dla dzieci poniżej 6. roku życia – wyłącznie pod opieką dorosłej osoby. Aby skorzystać z oferty Planetarium, należy kupić oddzielny bilet.

Na Wystawy można wejść na 30 minut przed i 60 minut po wybranej godzinie wizyty, w ramach godzin otwarcia Wystaw. W Planetarium po rozpoczęciu seansu nie ma możliwości wejścia do sali projekcyjnej, najlepiej być 10 minut wcześniej.

Zobacz, jak kupić bilet do Kopernika w filmie z tłumaczem PJM.

Użyj strzałek do przechodzenia między zakładkami
Wystawy Centrum Nauki Kopernik
Wystawy

* ceny biletów w święta, weekendy oraz wakacje

Bilet normalny
40 zł / 42 zł*
Bilet ulgowy
28 zł / 29 zł*

Wieczory dla dorosłych

Bilet ulgowy/normalny
45 zł

Abonament roczny

Właściciel + osoba towarzysząca
235 zł
Planetarium Centrum Nauki Kopernik
Planetarium

Filmy 2D, Prosto z nieba

Bilet normalny
28 zł
Bilet ulgowy
20 zł

Koncerty, Pokazy specjalne

Bilet ulgowy/normalny
42 zł
Wystawy Centrum Nauki Kopernik
Wystawy

Bilet dla grup

Dni powszednie
24 zł
Święta, weekendy, wakacje
25 zł

Bilet dla grup przysługuje każdej osobie w co najmniej 10-osobowej grupie zorganizowanej oraz opiekunowi grupy (min. 10 + 1). Na każdych 10 osób przypada jeden bilet gratis dla opiekuna. Jednorazowo można zarezerwować od 11 do 77 biletów.

Laboratoria w Centrum Nauki Kopernik
Zajęcia dla grup
Zajęcia w laboratoriach
270 zł + cena biletu do Kopernika dla każdej osoby
Zajęcia w Majsterni
150 zł + cena biletu do Kopernika dla każdej osoby

Bilet do laboratoriów i na zajęcia w Majsterni można kupić tylko razem z biletem wstępu do Centrum Nauki Kopernik. Cena biletu nie zależy od liczby osób w grupie.

Więcej informacje o zajęciach w laboratoriach i zajęciach w Majsterni.

Planetarium Centrum Nauki Kopernik
Planetarium
Seanse 2D
18 zł/os.

Bilet łączony Wystawy + Planetarium

Bilet dla grup zorganizowanych przysługuje każdej osobie w co najmniej 10-osobowej grupie zorganizowanej oraz opiekunowi grupy (min. 10 + 1). Na każdych 10 osób przypada jeden bilet gratis dla opiekuna. Jednorazowo można zarezerwować od 11 do 77 biletów.

Bilety bezpłatne w Centrum Nauki Kopernik
Bilety ulgowe przysługują:
  • dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej),
  • studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia (po okazaniu legitymacji studenckiej lub doktoranckiej),
  • posiadaczom Karty Polaka (po okazaniu Karty Polaka),
  • emerytom i rencistom (po okazaniu legitymacji ze zdjęciem lub w przypadku legitymacji bez zdjęcia – legitymacji i dokumentu tożsamości),
  • seniorom powyżej 65. roku życia (po okazaniu dokumentu ze zdjęciem uprawniającego do zniżki),
  • osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej).
Bilety bezpłatne w Centrum Nauki Kopernik
Wstęp bezpłatny przysługuje:
  • dzieciom, które nie ukończyły 2. roku życia,
  • asystentowi osoby z niepełnosprawnością do 16. roku życia,
  • asystentowi osoby z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.