konferencja

Pokazać – Przekazać 2020

Ze względu na pandemię tegoroczna konferencja Pokazać – Przekazać 2020 została przeniesiona do świata wirtualnego, a zamiast dwóch dni trwała od początku lipca do końca sierpnia. Konferencja została podzielona na trzy etapy różniące się intensywnością działań, czasem trwania oraz zaangażowaniem odbiorców. 

Harmonogram konferencji PP

Ze względu na pandemię tegoroczna konferencja Pokazać – Przekazać 2020 została przeniesiona do świata wirtualnego, a zamiast dwóch dni trwała od 2 lipca do 31 sierpnia. Konferencja została podzielona na trzy etapy różniące się intensywnością działań, czasem trwania oraz zaangażowaniem odbiorców. 

Konferencja Pokazać – Przekazać jest corocznym spotkaniem osób, którym zależy na poprawie jakości edukacji. W 2019 roku przyglądaliśmy się roli nauczyciela w rzeczywistości XXI wieku, która, przynosząc zmiany społeczne i technologiczne, wymusiła zmiany w edukacji. W Polsce temat ten zyskał dodatkowy kontekst ze względu na napięcia w środowisku nauczycielskim związane ze strajkiem i kolejnym etapem wdrażania reformy szkolnictwa. W tym roku wybuchła pandemia. Dzieci, młodzież, ich rodzice oraz nauczyciele i dyrektorzy nagle znaleźli się w nowej rzeczywistości. Z dnia na dzień lekcje przeniosły się z budynku szkoły do świata wirtualnego. Edukacja zdalna obnażyła słabości i brak przygotowania systemu. Z drugiej strony sama szkolna społeczność okazała się silna i zdeterminowana. W tej nowej sytuacji pojawiły się nowe pomysły i inicjatywy, chęć niesienia wzajemnej pomocy. Edukacja zdalna jest tylko elementem spojrzenia ogólniejszego. Hasło tegorocznej konferencji brzmiało „Szkoła: rzeczywistość rozszerzona”. Rozszerzona o nowe role i zdania, jakie przypadły rodzicom uczniom i nauczycielom, ale i o nowoczesne narzędzia i technologie.

Punktem odniesienia do wszystkich działań podczas konferencji była więc dyskusja dotycząca redefinicji funkcji szkoły. Spróbowaliśmy ją zaprojektować na nowo. Poruszaliśmy się w trzech obszarach, które tu, w Koperniku, zidentyfikowaliśmy jako wymagające rekonstrukcji: relacje i role, jakie w społeczności szkolnej pełnią uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrektorzy; metody pracy i sposoby uczenia i uczenia się oraz narzędzia i zasoby edukacyjnych, którymi dysponujemy. By uzyskać jak najszerszą perspektywę, która pomogła wypracować konkretne rozwiązania na przyszłość, sięgneliśmy po różnorodne formaty dyskusji. Odbyły się panele dyskusyjne, interaktywne wykłady, wywiady, webinaria i warsztaty. Zależało nam na tym, aby wybrzmiały głosy wszystkich interesariuszy edukacji: rodziców, nauczycieli, dyrektorów, edukatorów, samorządowców, przedstawicieli III sektora i – przede wszystkim – uczniów. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym planem tegorocznej – wyjątkowej, bo wirtualnej – konferencji oraz do obejrzenia archiwalnych nagrań. Informacje dotyczące przebiegu Pokazać – Przekazać 2020 znajdą Państwo w odpowiednich kafelkach na stronie Kopernika. Aktualne informacje o konferencji dostępne są na facebookowym fanpage’u Pokazać – Przekazać. 

Sponsorzy konferencji Pokazać-Przekazać 2020