Konferencja

Pokazać – Przekazać

Nauczyciele, edukatorzy, rodzice w edukacji domowej, młodzież, przedstawiciele środowisk akademickich, naukowych, samorządowych i pozarządowych – słowem wszyscy, którym zależy na dobrej jakości polskiej edukacji – co roku spotykają się na konferencji Pokazać – Przekazać w Centrum Nauki Kopernik.

Pokazać – Przekazać to dyskusje o edukacji i wyzwaniach, które stawiają przed nią realia XXI wieku. Wspólnie identyfikujemy aktualne potrzeby i rozmawiamy o kierunkach rozwoju. Dyskutujemy o trendach w dydaktyce, metodach i narzędziach przydatnych uczącym i uczącym się. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami, aby wspólnie wypracowywać rozwiązania, które wzmocnią i wzbogacą całą społeczność edukacyjną.

Pokazać – Przekazać 2024

Czym jest dobre życie? Jak je sobie wyobrażamy? Jak da się je obiektywnie opisać? Osoby głosujące po raz pierwszy w 2023 roku jako najważniejsze dla siebie sprawy wskazują dobre relacje z bliskimi, zdrowie, wystarczające zarobki, dobrostan psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i satysfakcjonującą pracę. Czy nie na tym właśnie polega dobre życie? Czyż nie marzymy o tym wszyscy? A może widzą to tak tylko młodzi?

Zobacz więcej

dekoracja

Dotychczasowe edycje

Każda edycja konferencji ma inny temat. Przyglądamy się teoriom i kierunkom w edukacji, sprawdzamy, jak można je implementować w polskiej rzeczywistości. W chwilach kryzysu, w wobec sytuacji przełomowych Pokazać – Przekazać poświęcamy bieżącym wydarzeniom. We współpracy ze środowiskami nauczycielskimi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i ośrodkami akademickimi staramy się wypracowywać propozycje koniecznych interwencji.