Relacje w nauczaniu online

Samodzielny, ale nie samotny

Samotność, czy długotrwałe odrzucenie/wykluczenie może prowadzić do stresu emocjonalnego, zaburzeń, czy zniekształceń poznawczych, zachowań ryzykownych, depresji, wagarów, wypadania z systemu edukacji. Wiemy, co wpływa na poczucie osamotnienia. Wiemy jak istotne są wcześniejsze doświadczenia, samoocena, poczucie społecznej skuteczności ucznia. Ale w poczuciu osamotnienia kluczową rolę odgrywa też posiadanie kontroli. Czy szkoła online może wzmacniać poczucie skuteczności i kontroli? Jakie wyzwania stawia przed nami to nowe środowisko i jak sobie z nimi radzić?

Samodzielny, ale nie samotny. Relacje w nauczaniu online | Pokazać - Przekazać 2020

Nauka przeniosła się z ławek szkolnych do domów. Zostaliśmy postawieni przed nową sytuacją nagle i bez ostrzeżenia. Nie było czasu, aby się przygotować ani zaplanować swoje działania. Po kilku miesiącach pracy online możemy zastanowić się jak wspierać samodzielną pracę uczniów, aby jednocześnie nie pozostawić ich samotnymi? 

Podczas spotkania porozmawiamy o  tym jak wspierać uczniów w trakcie nauki zdalnej, oraz jak rozmawiać i budować relacje podczas zajęć online (wraz z omówieniem przydatnych narzędzi). Zastanowimy się, czy i jak sobie radzić z nowymi warunkami pracy. Porozmawiamy o relacjach w klasie, ale i o rozpoznawaniu potencjalnych zasobów i raf.

Poruszymy między innymi takie zagadnienia:

  • jak dbać o psychikę naszą i naszych uczniów i czy to jest w ogóle możliwe;
  • jak rozmawiać i czasem jak nie rozmawiać, aby się wzajemnie wspierać;
  • jak komunikować się z dziećmi w różnym wieku;
  • jak zadbać o siebie, gdy nagle musimy zdobyć tysiąc nowych umiejętności i ciągle ktoś czegoś od nas chce i potrzebuje;
  • kiedy naprawdę się niepokoić?

Webinar poprowadzą ekspertki ze Szkoły Edukacji:

dr Magdalena Śniegulska – absolwentka Wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracuje w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego,  Uniwersytecie SWPS w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Prowadzi zajęcia warsztatowe, seminaryjne i wykłady z zakresu psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji, wspierania rozwoju, umiejętności rodzicielskich. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarszystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek-założyciel Stowarzyszenia Wspólne Podwórko. Autorka tekstów popularyzujących wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych.

Prowadzi terapię indywidualną i grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym.

Magdalena Jurewicz – socjolożka, trenerka, pracująca z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. W Szkole Edukacji – koordynatorka sieci szkół praktyk oraz procesu doskonalenia nauczycieli – mentorów w SE PAFW i UW. Wykładowczyni – współprowadzi przedmioty wychowawcze oraz psychologiczne, a także prowadzi kursy doszkalające dla nauczycieli „100 pomysłów na relacje z uczniami”. Koordynuje projekt Myśląca Klasa. Rozwija swoją wiedzę i umiejętności współpracując z międzynarodowymi ośrodkami kształcenia nauczycieli między innymi z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku czy Relay College.