Oferta dla biznesu

W Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego tworzymy produkty edukacyjne na zamówienie naszych partnerów biznesowych i klientów. Dedykowane eksponaty, zestawy i scenariusze łączą doświadczenie i potencjał twórców z Kopernika z celami i oczekiwaniami klientów. Ich wspólną cechą jest to, że włączają użytkowników w odkrywanie świata przez doświadczenia i eksperymenty. Zapraszamy do kontaktu z Działem Współpracy Biznesowej CNK. Nasza oferta obejmuje tworzenie od podstaw produktów, które pozwalają lepiej zrozumieć produkty lub misję naszych partnerów i klientów.

Eksponaty

Samsung i kropka

We współpracy z firmą Samsung stworzyliśmy wystawę o innowacyjnej technologii, stosowanej w produkcji telewizorów. Pokazaliśmy przez eksponaty, w jaki sposób działa technologia kropki kwantowej w uzyskiwaniu wysokiej jakości kolorów w obrazie. Zobacz więcej o wystawie

Zestawy edukacyjne i scenariusze zajęć

NFOŚiGW – zestaw edukacyjny Jakość powietrza. Badanie zanieczyszczeń pyłowych

Z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w partnerstwie z Krakowskim Alarmem Smogowym przygotowaliśmy zestaw edukacyjny, który pozwala zespołom uczniowskim badać zanieczyszczenia pyłowe powietrza.

Raytheon

W ramach współpracy opracowaliśmy cykl zajęć inżynierskich dla dzieci, których celem był rozwój kompetencji przyszłości. Przeczytaj więcej

Rekomendacje i raporty dotyczące wykorzystania gotowych produktów

Potencjał edukacyjny robota Photon

Na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opracowaliśmy, w oparciu o badania z udziałem klas szkolnych i rodzin, rekomendacje dotyczące sposobów pracy z polskim robotem edukacyjnym Photon, które rozwijają kompetencje cyfrowe. Przeczytaj więcej o badaniu


Zadanie „Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik” jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – Umowa w sprawie dotacji celowej ze środków M. St. Warszawy nr C/OM/VII/P3/99/U-263/2018-2021 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 27 690 101,00 PLN.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - zakochaj się w Warszawie

Projekt „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 16 765 860,42 PLN

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - partnerzy