Jak powstają innowacje edukacyjne w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Innowacje powstają na styku badań, doświadczeń i nowych, ciągle pojawiających się potrzeb i pomysłów. Nasze prace nad innowacjami to „sport zespołowy”. W Centrum Nauki Kopernik pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach, wykorzystując sposoby projektowania i metody prowadzenia badań, które wypracowaliśmy w ciągu ponad dziesięciu lat działania Kopernika. Choć za każdym razem sposób, w jaki powstają nasze produkty jest trochę inny, nasze podejście zawsze wykorzystuje:

  • współpracę z końcowymi użytkownikami naszych produktów, która lokuje nasze podejście blisko metody Design Thinking
  • ciągły dialog badaczy, edukatorów i projektantów w procesach współtworzenia (ko-kreacji)
  • pracę przez partnerstwa, które inspirują nas do ciągłego rozwoju i stosowania najnowszych osiągnięć naukowych i edukacyjnych z Polski i zagranicy