Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego,
czyli ośrodek edukacyjnych innowacji

Uczenie się jest napędzane przez ciekawość i potrzebę poznania. Motywują one do nieustającego rozwoju wiedzy i zdobywania doświadczeń. W Koperniku wykorzystujemy i ciekawość, i potrzebę poznawania świata. Tworzymy eksponaty i programy edukacyjne, które angażują ludzi w różnym wieku, sytuacji życiowej i na różnych etapach karier zawodowych. A oni u nas eksperymentują, bo są ciekawi tego, co się stanie, jak długo będzie to trwało, od czego to zależy. Co roku uczy się z nami w ten sposób - zupełnie dobrowolnie - milion osób!

Stale pogłębiamy nasze doświadczenia, inspirując się osiągnięciami nauki i technologii oraz czerpiąc z nawiązywanych relacji społecznych. Rozwijamy się! Zbudowaliśmy, tuż obok głównego budynku Kopernika, ośrodek badawczo-rozwojowy poświęcony innowacjom w edukacji.

W nowym budynku, od parteru po drugie piętro, zajmujemy się tworzeniem: eksponatów, zestawów edukacyjnych, scenariuszy zajęć i wiedzy na temat rozwoju kompetencji. Tutaj łączymy naszą wiedzę o uczeniu się z pasją do odkrywania świata i przetwarzamy je w nowe produkty, które pomagają doświadczać, poznawać, rozumieć.

Część Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) umieściliśmy w przestrzeni naszych Wystaw, czyli wśród eksponatów. Na parterze, blisko wejścia w oznaczonym miejscu powstała strefa, w której stoją stacje badawcze - nasz LivingLAB. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak eksponaty, ale wyposażone w systemu czujników, pozwalają nam zbierać informacje o tym, jak uczą się ludzie w różnym wieku, różnej płci, o różnych cechach. Dane te napędzają nasze prace nad nowymi produktami; podobnie jak inne dane, uzyskiwane z badań dotyczących rozwoju kompetencji, które prowadzimy na Wystawach, podczas zajęć w szkole, podczas lekcji zdalnych i pracy w domu. 

Nowy budynek jest przestrzenią współpracy badaczy, edukatorów, naukowców, inżynierów, ekspertów działających na rzecz społecznego zaangażowania nauki. W Koperniku od lat wykorzystujemy metody pracy i doświadczenia z różnych sektorów do tworzenia naszych zestawów edukacyjnych i eksponatów. Mamy nadzieję, że wkrótce dołączą do tego grona nowi ludzie i firmy, z którymi współpraca otworzy nas na kolejne pomysły i wyzwania.


Zadanie „Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik” jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – Umowa w sprawie dotacji celowej ze środków M. St. Warszawy nr C/OM/VII/P3/99/U-263/2018-2021 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 27 690 101,00 PLN.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - zakochaj się w Warszawie

Projekt „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 16 765 860,42 PLN

Logotypy partnerów budynku