Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego,
czyli ośrodek edukacyjnych innowacji

Uczenie się jest napędzane przez ciekawość i potrzebę poznania. Motywują one do nieustającego rozwoju wiedzy i zdobywania doświadczeń. W Koperniku wykorzystujemy i ciekawość, i potrzebę poznawania świata. Tworzymy eksponaty i programy edukacyjne, które angażują ludzi w różnym wieku, sytuacji życiowej i na różnych etapach karier zawodowych. A oni u nas eksperymentują, bo są ciekawi tego, co się stanie, jak długo będzie to trwało, od czego to zależy. Co roku uczy się z nami w ten sposób - zupełnie dobrowolnie - milion osób!

Stale pogłębiamy nasze doświadczenia, inspirując się osiągnięciami nauki i technologii oraz czerpiąc z nawiązywanych relacji społecznych. Rozwijamy się! Aktualnie budujemy, tuż obok głównego budynku Kopernika, ośrodek badawczo-rozwojowy poświęcony innowacjom w edukacji.

W nowym budynku, od parteru po drugie piętro, zajmować się będziemy tworzeniem: eksponatów, zestawów edukacyjnych, scenariuszy zajęć i wiedzy na temat rozwoju kompetencji. Tutaj połączymy naszą wiedzę o uczeniu się z pasją do odkrywania świata i przetworzymy je w nowe produkty, które pomagają doświadczać, poznawać, rozumieć.

Część PPK umieścimy w przestrzeni naszych Wystaw, czyli wśród eksponatów. Już wkrótce, w oznaczonym miejscu, powstanie strefa, w której staną stacje badawcze. Na pierwszy rzut oka będą wyglądały jak eksponaty, ale wyposażone w systemu czujników, pozwolą nam zbierać informacje o tym, jak uczą się ludzie w różnym wieku, różnej płci, o różnych cechach. Dane te - podobnie jak inne, uzyskiwane z badań dotyczących rozwoju kompetencji, które prowadzimy na Wystawach, podczas zajęć w szkole, podczas lekcji zdalnych i pracy w domu - napędzają nasze prace nad nowymi produktami.

Nowy budynek będzie przestrzenią współpracy badaczy, edukatorów, naukowców, inżynierów, ekspertów działających na rzecz społecznego zaangażowania nauki. W Koperniku od lat wykorzystujemy metody pracy i doświadczenia z różnych sektorów do tworzenia naszych zestawów edukacyjnych i eksponatów. Mamy nadzieję, że wkrótce dołączą do tego grona nowi ludzie i firmy, z którymi współpraca otworzy nas na kolejne pomysły i wyzwania.


Zadanie „Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik” jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – Umowa w sprawie dotacji celowej ze środków M. St. Warszawy nr C/OM/VII/P3/99/U-263/2018-2021 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 27 690 101,00 PLN.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - zakochaj się w Warszawie

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - partnerzy