Pion programowy

Pion programowy

Dział Promocji i Komunikacji (PiK)

To wewnętrzna agencja promocyjno-reklamowa Kopernika. W naszym zespole mamy rzecznika prasowego, koordynatorów promocji, grafików, redaktorów, fotografa, filmowca, a nawet drukarza. Sami planujemy kampanie promocyjne i produkujemy do nich kontent. Odpowiadamy za komunikację ze zwiedzającymi podczas wszystkich wydarzeń w Centrum i poza nim, np. podczas Pikniku Naukowego, Nocy Spadających Gwiazd czy Festiwalu Przemiany. Naszym zadaniem jest też komunikacja z konkretnymi środowiskami, np. edukacyjnym albo związanym z rozwojem przemysłu kosmicznego.

Dział Obsługi Klienta (DOK)

Dział Obsługi Klienta odpowiedzialny jest za obsługę klienta w zakresie sprzedaży biletów w kasach i na stronie sprzedaży on-line. Pilnujemy rezerwacji, zwrotów, skarg i reklamacji. Jesteśmy też punktem informacyjnym (bezpośrednio, telefonicznie i mailowo) dla zwiedzających indywidualnych, szkół i firm turystycznych.

Dział Warsztat (WAR)

Jesteśmy odpowiedzialni za wykonywanie przeglądów i napraw eksponatów oraz innych elementów wystaw stałych, czasowych i objazdowych. Opracowujemy rozwiązania techniczne i technologiczne usprawniające ofertę CNK – jeżeli coś się popsuje, to właśnie my konstruujemy części zamienne. Budujemy też zupełnie nowe obiekty. Zawsze troszczymy się o bezpieczeństwo zwiedzających – zanim nasi goście będą mogli wypróbowywać, jak działa eksponat gruntownie sprawdzamy, czy wszystko funkcjonuje prawidłowo.

Dział Wystaw (DW)

To interdyscyplinarny tygiel, w którym panuje twórcza atmosfera. Obok fizyków czy biologów pracują tu historycy sztuki i teatrolodzy, obok designerów i architektów – konstruktorzy i elektrycy. Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie publiczności wartościowego i komfortowego doświadczenia podczas wizyty w CNK.

Kopernikowe wystawy są jak żywy organizm, który nieustannie się zmienia. Pojawiają się nowe elementy, te już istniejące wciąż się udoskonalają. Kiedy zwiedzający badają prawa natury, my – obserwując ich – zastanawiamy się, jak zbudować jeszcze lepsze eksponaty. Co to znaczy jeszcze lepsze? Atrakcyjne, bezpieczne, precyzyjne, intuicyjne w obsłudze, łatwe w naprawie i przede wszystkim – pozwalające na doświadczenie realnego zjawiska.

Projektujemy więc, nadzorujemy produkcję w warsztacie, testujemy, poddajemy ocenie publiczności i nieustannie ulepszamy – od elektryki, interfejsu czy obudowy po opis i instrukcję. Pracujemy nie tylko nad konkretnymi eksponatami, to my przygotowujemy całą przestrzeń wystaw – stwarzamy warunki do refleksji, ograniczamy rozpraszające bodźce, ale i zapewniamy miejsce do odpoczynku. Ściśle współpracujemy z najlepszymi centrami nauki w Europie i na świecie, gdzie wyszukujemy najciekawsze wystawy czasowe i sprowadzamy je do nas.

Dział Operacyjny (OPR)

To my czuwamy nad przebiegiem wizyty w Centrum Nauki Kopernik. Dbamy o funkcjonalność i estetykę przestrzeni, uruchamiamy i kontrolujemy eksponaty, aktualizujemy informację wizualną, która pomaga naszym gościom w orientacji na terenie CNK. Odpowiadamy za szkolenie animatorów, którzy pracują na wystawach oraz wsparają zwiedzających. W razie wypadków to animatorzy udzielają potrzebującym pierwszej pomocy medycznej.

Dział Planetarium (PLA)

Zajmujemy się tworzeniem i prowadzeniem pokazów dla odwiedzających nas widzów. Ich tematyka dotyczy przede wszystkim astronomii, astronautyki i nauk o Ziemi. Dokładniejszy opis pokazów można odnaleźć na stronie z repertuarem Planetarium.

Dział Rozwoju Ośrodków Partnerskich (SOWA)

Dział Badań nad Kompetencjami Przyszłości (BAD)

Dział Rozwiązań Edukacyjnych (DRE)

Dział Laboratoriów (LAB)

W Wytwórni i laboratoriach biologicznym, chemicznym, fizycznym i robotycznym inspirujemy do odkrywania i zrozumienia otaczającego nas świata. Pokazujemy, że harmonijny rozwój cywilizacyjny wymaga nie tylko odkryć naukowych czy nowych rozwiązań, ale i refleksji nad ich konsekwencjami. Nie trzymamy nosów w menzurkach, ale rozglądamy się dookoła, dlatego nasz program stale unowocześniamy, sięgając po nowe technologie, aktualne tematy i trendy.

Przygotowujemy warsztaty, podczas których pod naszą czujną opieką zwiedzający mogą samodzielnie wykonywać skomplikowane i efektowne doświadczenia. Z naszymi działaniami gościmy też na kopernikańskich Wieczorach dla dorosłych czy Pikniku Naukowy oraz na różnych festiwalach nauki i innych wydarzeniach w całej Europie.

Nasze prace koncentrują się również wokół procesów uczenia się i rozwoju kompetencji. Wspólnym celem prowadzonych prac jest tworzenie wiedzy i inspirowanie rozwiązań dotyczących procesów uczenia się oraz nauki i społeczeństwa.

Dział Społeczności Uczących się (SUS)

Tworzymy  i upowszechniamy wartościowe rozwiązania edukacyjne we współpracy z nauczycielami, edukatorami, naukowcami, badaczami, instytucjami pozarządowymi. Wspieramy społeczności edukacyjne w wykorzystaniu nowych metod i narzędzi, rozwijamy sieci współpracy edukatorów i partnerów. Tworzymy przestrzeń do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz dyskusji na temat rozwoju i przyszłości edukacji min. poprzez ogólnopolską konferencję dla edukatorów Pokazać-Przekazać. Realizujemy ogólnopolskie i międzynarodowe programy i projekty m.in.: Klub Młodego Odkrywcy, ESERO (Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej), Konstruktorzy Marzeń, Modułowe Pracownie Przyrodnicze.

Dział Społecznego Angażowania w Naukę (SAN)

Dział Inspiracji Edukacyjnych i Naukowych (INSP)