RETHINK

Jaka jest nasza świadomość naukowa? Czy mamy łatwy dostęp do nowych odkryć i badań? Rozumiemy je? Projekt RETHINK został stworzony po to, by przyjrzeć się aktualnej komunikacji naukowej i wypracować metody jej ulepszenia. Tak, aby wiedza kontekstowa obywateli Unii Europejskiej mogła odgrywać istotną rolę w kształtowaniu przyszłego rozwoju naukowego i technologicznego, a dzielenie się nią było proste.

Strona internetowa projektu RETHINK

Jak to osiągnąć? Tworząc otwarty, integracyjny, refleksyjny i adaptacyjny system komunikacji oraz zacieśniając interakcję między nauką a społeczeństwem. W ramach projektu RETHINK odkryte zostaną bariery i nierówności, które stoją na przeszkodzie takim powiązaniom.

Centrum Nauki Kopernik jest członkiem międzynarodowego zespołu, realizującego projekt. Na czele konsorcjum stoi Uniwersytet Bristolski.

Co robimy w Polsce?
Powołaliśmy Rethinkerspeace – 15-osobową grupę naukowców i popularyzatorów nauki, zajmujących się głównie zagadnieniami związanymi z klimatem oraz sztuczną inteligencją. Interesują nas także nauki społeczne – postawy, reakcje ludzi na informacje sprzeczne z ich modelem świata, działania prospołeczne. Wspólnie badamy wyzwania polskiego środowiska #SciComm – komunikacji nauki (Science Communication), testujemy różne podejścia i strategie. Łączymy teorię, praktykę, angażujemy lokalne społeczności. Chcemy dokonać syntezy wiedzy i doświadczeń w formie przewodnika komunikacji naukowej, użytecznego dla naukowców, praktyków, polityków. Myślimy także o stworzeniu wspierającej i uczącej się od siebie grupy popularyzatorów oraz osób działających w obszarze edukacji w lokalnych społecznościach i samorządach.