Projekt Wielozmysły Kopernika

„Wielozmysły Kopernika” to przedsięwzięcie, którego głównym celem było zbudowanie oferty dostępnej dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Ze wzglądu na nasz cel społeczny widzimy ciągłą potrzebę włączania różnych grup w życie kulturalno-naukowe. W ramach projektu zaprosiliśmy przedstawicieli tych środowisk do uczestnictwa w procesie budowania dostępności oferty oraz komunikacji z potencjalnymi odbiorcami. Dzięki tej współpracy bliżej poznaliśmy sposób funkcjonowania osób głuchych i niewidomych oraz znacząco zwiększyliśmy stopień dostępności Kopernika.

Wcześniejsze działania Kopernika na rzecz dostępności

Od wielu lat wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie włączania w życie kulturalne i naukowe osób ze szczególnymi potrzebami. W pracach nad zwiększaniem dostępności naszej oferty kierowaliśmy się m.in. wnioskami zawartymi w raporcie z audytu dostępności architektonicznej sporządzonym przez Fundację TUS. Najwięcej w tym obszarze zawdzięczamy jednak współpracy – zarówno formalnej, jak i nieformalnej – z instytucjami reprezentującymi środowiska osób ze szczególnymi potrzebami. To dzięki niej już wcześniej udało nam się wprowadzić szereg udogodnień i rozwiązań ułatwiających tym osobom korzystanie z oferty Kopernika. Były to m.in.:

 • cyfrowy przewodnik dla osób w spektrum autyzmu oraz z nadwrażliwością sensoryczną (we współpracy z Fundacją Synapsis);
 • ciche godziny (we współpracy z Fundacją JiM);
 • coroczny udział w Festiwalu Kultury bez Barier (we współpracy z Fundacją Kultura bez Barier);
 • działania realizowane we współpracy m.in. z: Instytutem Głuchych, Centrum Dzwoni, Samorzecznikami Mary i Max.

Natomiast dzięki informacji zwrotnej uzyskanej w kontaktach z indywidualnymi odwiedzającymi oraz ich opiekunami wdrożyliśmy następujące rozwiązania:

 • podstrona „Kopernik bez barier”;
 • ułatwienia infrastrukturalne: szeroka bramka wejściowa, niższe kasy;
 • wyraźne oznaczenia miejsc nieodpowiednich dla osób ze szczególnymi potrzebami (np. miejsca z polem (elektro)magnetycznym, światłem stroboskopowym itp.);
 • tyfloplany naprzeciwko kas oraz w przestrzeni Wystaw;
 • audiodeskrypcja do wybranych filmów w Planetarium;
 • słuchawki wyciszające;
 • system „Migam”.
Abstarkacyjna grafika. Na szaro-białym tle widać niepełną kulę utworzoną z fal: żółtej, pomarańczowej i niebieskiej, a także symbole niepełnosprawności słuchu i wzroku oraz napis Wielozmysły Kopernika.

Działania zrealizowane w projekcie „Wielozmysły Kopernika”

Rezultaty

Mamy ogromną nadzieję, że realizacja wszystkich tych działań przyczyni się już wkrótce do wzrostu zainteresowania naszą ofertą w gronie osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku (w tym dzieci), wyższej partycypacji przedstawicieli tych grup w życiu kulturalno-naukowym naszej instytucji (w tym dostępu do najnowszej, pozyskanej z wiarygodnych źródeł wiedzy) i tym samym – wyjścia ze strefy wykluczenia społeczno-kulturalnego.

Jednocześnie zamierzamy na bieżąco weryfikować pola możliwej współpracy ze środowiskami reprezentującymi osoby ze szczególnymi potrzebami, tak by jak najlepiej odpowiadać na ich aktualne potrzeby i oczekiwania w zakresie dostępności oferty i jej rozwoju.


 
Przedsięwzięcie grantowe „Wielozmysły Kopernika” realizowane jest przez Centrum Nauki Kopernik na podstawie Umowy nr 114/KBB/261/2022 o powierzenie grantu w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultura bez Barier w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.