Program edukacyjny

Konstruktorzy marzeń

Do 30 kwietnia przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs! Wspieramy rozwój zainteresowań i kompetencji młodych ludzi w obszarze nauk ścisłych i technicznych (STEM), korzystając z podejścia konstrukcjonistycznego.
Naszym Partnerem Projektów STEM od stycznia 2016 r. jest firma Boeing, a współpraca realizowana jest m.in. w programie „Konstruktorzy Marzeń”.

Konstruktorzy Marzeń konkurs

Konkurs - edycja 2023

Czy lubicie tworzyć modele samolotów, konstruować rakiety albo balony, wypełnione powietrzem? A może mieliście okazje, by zbudować latawiec skrzynkowy? Wszystkich pasjonatów prostych i trochę bardziej złożonych modeli latających, w wieku 12-19 lat wraz z opiekunami, zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu „Konstruktorzy Marzeń”.

Nawet najdalsze podróże i wyprawy wymagają wykonania pierwszego kroku. Zanim podejmiemy decyzje o wyrwaniu się z ziemskiej grawitacji i eksploracji dalekiego kosmosu, warto spróbować sił w budowie mniej zaawansowanych konstrukcji. Tegoroczna edycja „Konstruktorów Marzeń” jest poświęcona właśnie prostym konstrukcjom latającym i możliwościom wykorzystania ich np. do obserwacji różnych zjawisk czy pomiarów czynników środowiskowych. Celem konkursu jest rozwój kompetencji STEAM (science, technology, engineering, art, mathematics) oraz umiejętności dzieci i młodzieży związanych z pracą projektową. Zachęcamy nie tylko nauczycieli prowadzących szkolne zajęcia praktyczno-techniczne (ZPT), ale też opiekunów kółek modelarskich w domach kultury i świetlicach środowiskowych, gdzie młodzi majsterkowicze mogą tworzyć latające konstrukcje.

Co trzeba zrobić:

Etapy konkursu

Konkurs jest podzielony na dwa etapy.

Etap I – jury zapozna się z opisanymi w formularzach projektami i wyłoni 10 najbardziej wartościowych inicjatyw, związanych z realizacją i upowszechnianiem w lokalnym środowisku lotniczo-kosmicznych działań STEM’owych.

Jury będzie oceniać:

  • poziom innowacyjności pomysłu
  • skala zaangażowania lokalnego środowiska
  • skala wykorzystania różnych kompetencji uczestników
  • poziom merytoryczny, zgodność z aktualnym stanem wiedzy
  • możliwości wykorzystania w procesach dydaktycznych

Autorzy 10 najlepszych wybranych w Etapie I inicjatyw otrzymają dedykowany zestaw sprzętu i materiałów modelarskich oraz środki na doposażenie sprzętowe i materiałowe w wysokości 1900 zł brutto dla jednego Zespołu.

Wyniki 1. etapu (plik pdf)

Etap II – zakończy się wyborem 5 najlepszych konstrukcji latających, bazujących na materiałach dostarczonych w Etapie I. Zwycięskie zespoły otrzymają rozbudowany zestaw dodatkowego sprzętu i materiałów modelarskich oraz środki na doposażenie sprzętowe i materiałowe w wysokości 5000 zł brutto dla jednego Zespołu.

Mamy nadzieję, że z zaproszenia do udziału w konkursie skorzystają wszyscy, którym zależy na rozwoju kompetencji STEAM i popularyzacji lotniczo-kosmicznych działań.

Partnerem Strategicznym konkursu jest firma Boeing.

Wspieramy konstrukcjonizm

Głównym przedstawicielem konstrukcjonizmu jest Seymour Papert. Jego wkład w rozwój nauki  o procesach uczenia się dzieci jest nie do przecenienia. Jako pierwszy masowo wprowadził nowoczesną technologię do szkół. Tak jak Seymour wierzymy, że „dzieci uczą się najlepiej, gdy działają, a w działanie to mogą zaangażować swoje głowy, serca i ręce”. Wymyślaniu i budowaniu mówimy głośne TAK!. Dzięki wykorzystaniu techniki i nowych technologii zwiększa się zaangażowanie w proces tworzenia wiedzy.

Jak głosił Papert, zarówno dzieci jak i młodzież nie są dzięki tworzeniu tylko odbiorcami, ale także twórcami swojej wiedzy. Kiedy przykładasz się do swojej pracy, czujesz odpowiedzialność ze jej efekty oraz płynącą z niej przyjemność nauki.

W 5. edycji programu nadal wspieramy wszystkich, którzy są zainteresowani konstruowaniem. Jednak największy nacisk kładziemy na wykorzystanie elektroodpadów w proponowanym przez Was projekcie. Do budowania wynalazku – nawet najprostszego udogodnienia, które ułatwi życie – niech służą Wam porzucone telewizory, suszarki, radioodbiorniki, lodówki, pralki. Natchnienia szukajcie koło domu, w szkole, na osiedlu, w gminie.