Program edukacyjny

Konstruktorzy marzeń

Wspieramy rozwój zainteresowań i kompetencji młodych ludzi w obszarze nauk ścisłych i technicznych (STEM), korzystając z podejścia konstrukcjonistycznego.
Naszym Partnerem Projektów STEM od stycznia 2016 r. jest firma Boeing, a współpraca realizowana jest m.in. w programie „Konstruktorzy Marzeń”.

Wspieramy konstrukcjonizm

Głównym przedstawicielem konstrukcjonizmu jest Seymour Papert. Jego wkład w rozwój nauki  o procesach uczenia się dzieci jest nie do przecenienia. Jako pierwszy masowo wprowadził nowoczesną technologię do szkół. Tak jak Seymour wierzymy, że „dzieci uczą się najlepiej, gdy działają, a w działanie to mogą zaangażować swoje głowy, serca i ręce”. Wymyślaniu i budowaniu mówimy głośne TAK!. Dzięki wykorzystaniu techniki i nowych technologii zwiększa się zaangażowanie w proces tworzenia wiedzy.

Jak głosił Papert, zarówno dzieci jak i młodzież nie są dzięki tworzeniu tylko odbiorcami, ale także twórcami swojej wiedzy. Kiedy przykładasz się do swojej pracy, czujesz odpowiedzialność ze jej efekty oraz płynącą z niej przyjemność nauki.

W 5. edycji programu nadal wspieramy wszystkich, którzy są zainteresowani konstruowaniem. Jednak największy nacisk kładziemy na wykorzystanie elektroodpadów w proponowanym przez Was projekcie. Do budowania wynalazku – nawet najprostszego udogodnienia, które ułatwi życie – niech służą Wam porzucone telewizory, suszarki, radioodbiorniki, lodówki, pralki. Natchnienia szukajcie koło domu, w szkole, na osiedlu, w gminie.