konkurs edukacyjny

Konstruktorzy marzeń

Wspieramy rozwój zainteresowań i kompetencji młodych ludzi w obszarze nauk ścisłych i technicznych (STEM), korzystając z podejścia konstrukcjonistycznego.
Naszym Partnerem Projektów STEM od stycznia 2016 r. jest firma Boeing, a współpraca realizowana jest m.in. w programie „Konstruktorzy Marzeń”.

Konkurs 2024 - etap 1. rozstrzygnięty

W tegorocznej edycji konkursu „Konstruktorzy Marzeń” wzięli udział pasjonaci prostych i bardziej złożonych modeli jeżdżących lub latających, uczący się w klasach V-VIII szkoły podstawowej i I-IV ponadpodstawowych – wraz z opiekunami.

Wszystkich pasjonatów prostych i trochę bardziej złożonych modeli jeżdżących lub latających, którzy są uczniami klas V-VIII szkoły podstawowej i I-IV ponadpodstawowych – wraz z opiekunami – zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu „Konstruktorzy Marzeń”.

Konkurs jest poświęcony prostym konstrukcjom jeżdżącym lub latającym bez stosowania napędów elektrycznych lub spalinowych, ale z możliwością wykorzystania ich np. do obserwacji różnych zjawisk czy pomiarów czynników środowiskowych.

Celem konkursu jest rozwój kompetencji STEAM (science, technology, engineering, art, mathematics) oraz umiejętności dzieci i młodzieży związanych z popularyzacją wiedzy i pracą projektową. Zachęcamy nie tylko nauczycieli prowadzących szkolne zajęcia praktyczno-techniczne (ZPT), ale też opiekunów kółek modelarskich i innych zajęć w domach kultury i świetlicach środowiskowych, gdzie młodzi majsterkowicze i pasjonaci projektowania mogą tworzyć różne konstrukcje jeżdżące lub latające.

Zgłoszenia i nagrody

Etap I

Na podstawie przesłanych zgłoszeń jury wyłoniło 10 najbardziej wartościowych inicjatyw. Każdy z 10 zespołów otrzyma w nagrodę: zestaw sprzętu i materiałów modelarskich o wartości ok 1800 zł oraz 1600 zł brutto na realizację projektów opisanych w zgłoszeniach.

Zobacz wyniki

Etap II

Zgodnie z regulaminem do 30 września 2024 r. zespoły powinny przesłać stosowną dokumentację fotograficzną lub filmową oraz raport z realizacji projektu według wzoru dostarczonego przez Organizatora.

Jury wybierze 5 najciekawszych zrealizowanych działań popularyzatorskich w oparciu o wykonane konstrukcje techniczne maszyn jeżdżących lub latających.

Wybrane zespoły otrzymają dodatkowo środki na doposażenie sprzętowe i materiałowe oraz pokrycie kosztów udziału w finale w wysokości 5000 zł brutto.

Regulamin konkursu (plik pdf)

Wspieramy konstrukcjonizm

Głównym przedstawicielem konstrukcjonizmu jest Seymour Papert. Jego wkład w rozwój nauki  o procesach uczenia się dzieci jest nie do przecenienia. Jako pierwszy masowo wprowadził nowoczesną technologię do szkół. Tak jak Seymour wierzymy, że „dzieci uczą się najlepiej, gdy działają, a w działanie to mogą zaangażować swoje głowy, serca i ręce”. Wymyślaniu i budowaniu mówimy głośne TAK!. Dzięki wykorzystaniu techniki i nowych technologii zwiększa się zaangażowanie w proces tworzenia wiedzy.

Jak głosił Papert, zarówno dzieci jak i młodzież nie są dzięki tworzeniu tylko odbiorcami, ale także twórcami swojej wiedzy. Kiedy przykładasz się do swojej pracy, czujesz odpowiedzialność ze jej efekty oraz płynącą z niej przyjemność nauki.

Partnerem Strategicznym konkursu jest firma Boeing.