FabLab edukacyjny

Wytwórnia – art & science

Wytwórnia to fablab edukacyjny, w którym dzieci, młodzież i edukatorzy uczą się zgodnie z zasadami pedagogiki konstrukcjonistycznej, samodzielnie projektując i budując różne przedmioty. Proces edukacji jest wspierany przez opiekuna, który prowadzi zajęcia metodą myślenia projektowego (design thinking).

Fablab (fabrication laboratory) to warsztat wyposażony w urządzenia do cyfrowej fabrykacji (digital fabrication) takie jak drukarki 3D, plotery, wycinarki cyfrowe, a także w narzędzia ręczne (młotki, śrubokręty, piły). W Fablabie projektuje się, majsterkuje i buduje różne przedmioty. Dzięki dostępności wielu narzędzi oraz materiałów można tu zrealizować praktycznie dowolny pomysł. 
Dowiedz się więcej o narzędziach w Wytwórni.

Wytwórnia w Centrum Nauki Kopernik jest Fablabem edukacyjnym działającym według założeń pedagogiki konstrukcjonistycznej. W tym podejściu akcentowane jest osobiste doświadczenie i zaangażowanie. Pozyskiwanie wiedzy i umiejętności odbywa się w ramach pracy grupowej, w procesie kreatywnego i praktycznego działania.

Uczestnicy procesu (uczniowie, podopieczni lokalnych świetlic, klubów, ognisk) – moderowanego przez prowadzącego (metoda design thinking) – samodzielnie definiują problemy oraz wspólnie poszukują rozwiązań. Następnie, na podstawie wypracowanych pomysłów, projektują i konstruują przedmioty stanowiące rozwiązanie problemu oraz testują ich skuteczność. Potem zastanawiają się, jak je poprawić, i przebudowują. Cały proces przyczynia się do głębokiego rozumienia podejmowanych wyzwań i własnej pracy, stając się skuteczną metodą uczenia się. Ponadto samodzielna aktywność młodych ludzi pomaga im uwierzyć w siebie i własne możliwości. W takich warunkach zyskują równe szanse rozwojowe (proces inkluzji społecznej). Odkrywają także praktyczne wymiary rozwijanych kompetencji, ponieważ tu edukacja łączy się z życiem codziennym i środowiskiem rynku pracy. 

Przeczytaj więcej o programie