Dor Abrahamson

Dor Abrahamson

Profesor, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, Graduate School of Education

Prof. Dor Abrahamson jest specjalistą w zakresie procesów uczenia się (Learning Sciences). W swojej pracy skupia się na projektowaniu i badaniu narzędzi oraz rozwiązań edukacyjnych. Jego głównym przedmiotem zainteresowań są poznawcze aspekty myślenia matematycznego. Obecnie pracuje w Graduate School of Education na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie prowadzi laboratorium Embodied Design Research. Prof. Abrahamson projektuje interaktywne materiały edukacyjne z uwzględnieniem teorii konstruktywistycznych i socjokulturowych. Na podstawie analizy danych z badań ewaluacyjnych tworzy modele teoretyczne w zakresie uczenia się matematyki oraz własnej metodyki nauczania tego przedmiotu a także embodied design. Prof. Abrahamson jest autorem wielu publikacji w wiodących czasopismach w swojej dziedzinie.