The sky zone. Films, shows, concerts. Sit down, relax, and discover the Universe!

No events matching your criteria have been found.

Supernova
Rosa Vertov
15+ 17.02
Przesterowana gitara zanurzona w pogłosie, dźwięczny, wibrujący bas, transowe, widmowe organy i eteryczne wokale. Niespokojne i melancholijne kompozycje przeniosą słuchaczy w odrealniony świat.
Koncert pod gwiazdami
Piotr Grinholc
15+ 3 i 10.02
Melomanów i miłośników astronomii zapraszamy do Planetarium na wyjątkowe Koncerty pod gwiazdami.
Walentynki pod gwiazdami - dwójka astronautów
Planetarium
Valentine's Day Under Stars
13-14.02
On this day of the year, love for the stars takes on a new meaning. It is then that we prepare for you special shows about love.
FILM
Narodziny Ziemi
15+
W początkach Wszechświata gazowe olbrzymy siały zamęt. Światy powstawały i ginęły. Jak to się stało, że Ziemia przetrwała? Zapraszamy na nowy film w Planetarium.
pokaz laserowy
Cybershow 2517
10+ Od 12.01.2023
Poczuj klimat laserów, syntezatorów i gier wideo. Zobacz na własne oczy miasto przyszłości zamieszkałe przez ludzi i roboty. Przeżyj przygodę niczym z powieści Stanisława Lema.
film
Astronaut
7+
How does one prepare for a visit at the International Space Station? What do astronauts actually do there? Learn about the dangers that await humans in space.
Film Kosmiczna wyprawa
show
Cosmic Voyage
10+
Embark on a spaceship journey. Learn about planet movements, what are Saturn rings made of, and how does an interplanetary trash bin look like.
Film Halo Ziemia
film
Hello Earth
10+
Why do we need human interactions so badly? Does the Internet really connect people? How can we let other potential inhabitants of the Cosmos know that we exist?
film
Khrumka and the Magic Rocket - for preschoolers
3+
New film for children in our Planetarium! Meet Khrumka. Together with him and his friend, you will visit the Solar System, and Robik, a friendly robot wlll be your guide. Come and see!
Film Niewidzialny Wszechświat
film
Dark Universe
15+
What is dark matter? Learn how scientists search for answers to space related questions. Get to know the Milky Way shown through the lens of the newest astronomical data.
film Ziemia, księżyc, słońce
film
Earth, Moon and Sun
7+
Why does the Sun shine? How do seasons change? And the times of day? Learn more about constellations, space travel, and the Moon landing.
film
One World, One Sky - for preschoolers
3+ (PL, EN)
The characters of Sesame Street take children on a fascinating journey to the stars. See how they behold the Big Dipper, look for the North Star, and take a walk on the Moon's surface!
Zdjęcie satelitarne Ziemi, na niej widać ślad stopy i obok transparent z hasłem "Jak zmniejszyć nasz ślad węglowy"
interactive show
Climate – a Hot Topic
15+
From a weather station in Okęcie, Warsaw, to the hostile environments of Venus and Mars – we invite you on a journey, and a better understanding of the future of our planet is its destination.
musical and cosmic show
ABBA under the stars
15+
.Mamma mia! ABBA is back, have you heard!? It’s a perfect opportunity to visit our Planetarium. We are inviting you to our new, musical and cosmic show.
Film Polaris
film
Polaris
5+
Get to know the incredible story of a penguin and a bear. Find out how Earth rotates around its axis. Do you know the secrets of a polar night?
film
We Are Aliens
10+
Join us on a search for life in space! We will traverse the whole Solar System, study the grounds of Mars, and even the bottom of a deep ocean on Europa – one of Jupiter's moons!
Na skrzydłach marzeń
film
Dream to Fly
10+
How many times have you dreamt of flying? Have you ever wondered what it would be like to have wings? Watch a film about the history of aviation and embark on a scientific adventure! We promise hot air balloons, dirigibles, planes, and even space travel!
Pokaz Rejs po niebie
show
Odyssey across the sky
15+
What is a constellation, actually? Can you find mythical heroes in the sky? Get to know the constellations you can see, and find out how various cultures have described them.
film
We are astronomers
10+
Find out how scientists discover new places in space! Teleport to the Atacama Desert observatory and to CERN. Speed up in a particle accelerator that studies the properties of matter that we are made of, along with all of the Universe.
Koncerty pod gwiazdami
zabierz klasę do Planetarium
Lekcja pod gwiazdami
Udział w lekcji bierze wyłącznie rezerwująca ją grupa. Reszta miejsc zostaje pusta! Zapraszamy od września! Lekcja składa się z projekcji filmu oraz interaktywnego pokazu prowadzonego na żywo.
zobacz więcej

„Lates” 18+

Raz w miesiącu Kopernik jest otwarty tylko dla dorosłych
Get interested
„Lates” 18+
Once a month, in late evening hours (7 - 10PM), Copernicus opens only for adults. Agenda? Exhibitions, Planetarium, and additional attractions, connected to the theme of the evening.
more