Maartje Raijmakers

Maartje Raijmakers

Profesor Pedagogiki na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie oraz Honorowy Profesor Rozwoju Poznawczego na Wydziale Psychologii Rozwoju Człowieka Uniwersytetu Amsterdamskiego i Muzeum Nauki NEMO.

Prof. Maartje Raijmakers to filozof i psycholog rozwoju człowieka prowadząca innowacyjne badania nad poznawczymi procesami uczenia się. Profesor Pedagogiki (Wolny Uniwersytet w Amsterdamie) i Profesor Rozwoju Poznawczego (Uniwersytet Amsterdamski i Muzeum Nauki NEMO), gdzie bada uczenie się dzieci, ich zachowania eksploracyjne i motywację poznawczą. Jej głównym obszarem zainteresowań jest rozwój poznawczy, a w szczególności zdobywanie wiedzy naukowej w kontekście edukacji nieformalnej. Jej aktualne projekty dotyczą rozwoju procesu uczenia się ze zwróceniem szczególnej uwagi na edukację w zakresie nauk ścisłych oraz wpływ różnic indywidualnych na uczenie się.