Konferencja

Pokazać – Przekazać

Nauczyciele i nauczycielki, badacze i badaczki, edukatorzy i edukatorki, uczniowie i uczennice – słowem wszystkie osoby zaangażowane w rozwój edukacji – co roku spotykają się na konferencji Pokazać – Przekazać w Centrum Nauki Kopernik

Pokazać – Przekazać to dyskusje o edukacji, o jej roli w społeczeństwie i zadaniach, które stawiają przed nią realia XXI wieku. Wspólnie identyfikujemy aktualne wyzwania i rozmawiamy o kierunkach rozwoju. Dyskutujemy o trendach w dydaktyce, metodach i narzędziach uczenia. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami, aby wspólnie wypracowywać praktyczne rozwiązania, które znajdą zastosowanie w codziennej pracy.

Pokazać – Przekazać 2022

Inni to także my. Różnorodność jako potencjał społeczny i wyzwanie dla edukacji. Tak brzmi tytuł tegorocznej konferencji Pokazać – Przekazać, która odbędzie się 26 i 27 sierpnia w Centrum Nauki Kopernik. W trakcie wydarzenia – obejmującego wykłady, panele, grupy dyskusyjne, warsztaty, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami oraz giełdę inicjatyw – wspólnie z przedstawicielami różnych środowisk spróbujemy odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania dotyczące edukacji włączającej.

Zobacz więcej

Dotychczasowe edycje

Każda edycja konferencji ma inny temat. Przyglądamy się teoriom i kierunkom w edukacji, sprawdzamy, jak można je implementować w polskiej rzeczywistości. W chwilach kryzysu, w wobec sytuacji przełomowych Pokazać – Przekazać poświęcamy bieżącym wydarzeniom. We współpracy ze środowiskami nauczycielskimi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i ośrodkami akademickimi staramy się wypracowywać propozycje koniecznych interwencji.