Konferencja

Pokazać – Przekazać

Nauczyciele i nauczycielki, badacze i badaczki, edukatorzy i edukatorki, uczniowie i uczennice – słowem wszystkie osoby zaangażowane w rozwój edukacji – co roku spotykają się na konferencji Pokazać – Przekazać w Centrum Nauki Kopernik

Pokazać – Przekazać to dyskusje o edukacji, o jej roli w społeczeństwie i zadaniach, które stawiają przed nią realia XXI wieku. Wspólnie identyfikujemy aktualne wyzwania i rozmawiamy o kierunkach rozwoju. Dyskutujemy o trendach w dydaktyce, metodach i narzędziach uczenia. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami, aby wspólnie wypracowywać praktyczne rozwiązania, które znajdą zastosowanie w codziennej pracy.

Pokazać – Przekazać 2023

Edukacja klimatyczna: co robimy nie tak?

Poznaj aktualny stan wiedzy, spotkaj inspirujących ludzi i zdobądź narzędzia do własnej pracy edukacyjnej!

W 2023 roku nikomu nie trzeba wyjaśniać konieczności przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Na niespotykaną wcześniej skalę dotykają nas ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze, powodzie, fale upałów czy tornada. Widzimy, jak skazują one mieszkańców globalnego Południa na głód i wypędzają ich z domów. Słyszymy głos naukowców ostrzegający nas przed katastrofą oraz głos młodych, którzy coraz bardziej tracą nadzieję na dobre życie.

Zobacz więcej

Dotychczasowe edycje

Każda edycja konferencji ma inny temat. Przyglądamy się teoriom i kierunkom w edukacji, sprawdzamy, jak można je implementować w polskiej rzeczywistości. W chwilach kryzysu, w wobec sytuacji przełomowych Pokazać – Przekazać poświęcamy bieżącym wydarzeniom. We współpracy ze środowiskami nauczycielskimi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i ośrodkami akademickimi staramy się wypracowywać propozycje koniecznych interwencji.