CONFERENCE

Lay out – Let out

Teachers, researchers, educators, students – in short, all people involved in the development of education – meet every year at the Lay out – Let out conference at the Copernicus Science Centre.

Lay out – Let out means discussing education, its role within society, and the tasks set for it by the reality of 21st century. Together, we identify current challenges and talk about the directions of development. We discuss trends in didactics, as well as teaching methods and tools. We share our knowledge and experiences in order to develop practical solutions that will be used in everyday work.

Pokazać – Przekazać 2022

Inni to także my. Różnorodność jako potencjał społeczny i wyzwanie dla edukacji. Tak brzmi tytuł tegorocznej konferencji Pokazać – Przekazać, która odbędzie się 26 i 27 sierpnia w Centrum Nauki Kopernik. W trakcie wydarzenia – obejmującego wykłady, panele, grupy dyskusyjne, warsztaty, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami oraz giełdę inicjatyw – wspólnie z przedstawicielami różnych środowisk spróbujemy odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania dotyczące edukacji włączającej.

Zobacz więcej

Past editions

Each edition of the conference has a different theme. We look at theories and directions in education, and check how they can be implemented in the Polish reality. In times of crisis, in the face of breakthrough situations, we devote ourselves to current events. In cooperation with teachers, non-governmental organisations, public institutions and academic centres, we try to develop proposals for necessary interventions.

The conference is only in Polish.

Publikacje pokonferencyjne

Related