Więcej niż Google. W towarzystwie wielkich idei

Odkąd wyszukiwarki stały się dostępne dla każdego, kto dysponuje urządzeniem cyfrowym połączonym z Internetem, wyszukanie informacji sprowadza się do wpisania zapytania w wyszukiwarkę. Kiedy jednak nauczyciel pyta o zagadnienia, na które odpowiedzi nie da się znaleźć w Google, zmusza to uczniów do podejmowania intelektualnych wyzwań, prób interpretacji i dociekań opartych na solidnie formułowanych tezach. Podczas wykładu opowiem o tworzeniu warunków nauki, które angażują uczniów intelektualnie i wspierają u nich głębokie uczenie i rozumienie.

dr Sharon Friesen

Profesor Wydziału Edukacji Werklund na Uniwersytecie w Calgary, przez 8 lat była jego prodziekanem. Jest również przewodniczącą sieci edukacyjnej Galileo (Galileo Educational Network). Otrzymała wiele nagród za swoją praktykę badawczą i dydaktyczną.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się na badaniu struktur edukacyjnych szkolnictwa podstawowego i średniego oraz programu nauczania i uczenia się, jakie należałoby wypracować na potrzeby społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa uczącego się.

Wykorzystuje nauki o uczeniu się do badania:

  • promowania głębokiego zaangażowania intelektualnego (w procesie uczenia się),
  • badania środowisk uczenia się, które promują innowacyjne metody pedagogiczne wymagające trwałej pracy z potężnymi pomysłami,
  • badania wszechobecności połączonych w sieć technologii cyfrowych, które otwierają nowe sposoby poznania, przewodzenia, nauczania, pracy i życia w świecie,
  • badania sposobów, w jakie praktyki i kierunki przywództwa muszą ulec zmianie w społeczeństwie uczącym się.

Jest współautorką czterech książek, między innymi: Jacobsen. M., Lock. J. i Friesen, S. „Strategie zaangażowania: budowanie wiedzy i zaangażowanie intelektualne w środowiskach uczenia się uczestniczącego”. Edukacja Kanada, 2013. Dostępne online »