Konektywizm w przekazie wiedzy

Profesor Bohdan Cywiński

Gość specjalny Konferencji Pokazać – Przekazać 2017

Urodzony 19 lipca 1939 r., historyk, filozof, dziennikarz i pisarz. Wykładał na 12 różnych uczelniach w Polsce i za granicą, w tym (w latach 1995–2011) na uczelniach Litwy, Białorusi, Ukrainy i Łotwy.

Zasłużony działacz opozycji antykomunistycznej, między innymi redaktor miesięcznika „Znak” oraz tygodnika „Solidarność”, a także prasy emigracyjnej. Wieloletni członek Klubu Inteligencji Katolickiej, a przede wszystkim wykładowca Uniwersytetu Latającego – podziemnego studium akademickiego, nawiązującego (nie tylko z nazwy) do podobnej organizacji działającej w czasach zaborów. Za swoją działalność opozycyjną oraz starania na rzecz wolności dziennikarstwa odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Najbardziej znane jego publikacje to Rodowody Niepokornych – książka, która przyczyniła się do ukształtowania pokolenia kontestatorów lat 70. i 80. oraz (przynajmniej częściowego) porozumienia pomiędzy solidarnościową lewicą i prawicą – a także, wydane w 2013 r., monumentalne dzieło Szańce Kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, w którym profesor Cywiński podejmuje się opisu zetknięcia z rosyjskim imperializmem 12 kultur położonych pomiędzy Rosją a trzema jej oponentami, Polską, Szwecją i Turcją.