Mity kompetencyjne polskiej edukacji

Od lat prowadzę badania w perspektywie socjologiczno-antropologicznej. Interesuje mnie przede wszystkim oddziaływanie na młodych ludzi całego środowiska edukacyjnego, w którym istnieją trwałe mitopodobne konstrukcje, odradzają się dawne i tworzą nowe, łączące elementy kultury tzw. wysokiej (mit awansu i/lub reprodukcji), popkultury (ukryty mit Wallenroda) oraz coraz bardziej rozpasanej irracjonalności (mit montażu atrakcji połączony z kultem niekompetencji). Wykład będzie okraszony aktualnymi przykładami empirycznymi.

Prof. dr hab. Barbara Fatyga

Kulturoznawczyni, socjolożka młodzieży, antropolożka współczesności. Zajmuje się: problematyką stylów życia, badaniami młodzieży, teorią kultury, metodologią badań ilościowych i jakościowych, współpracą z praktyką w zakresie zastosowań nauk społecznych: diagnoz, ekspertyz, szkoleń, ewaluacji, wspierania działań społeczno-kulturowych.

Jako ekspert współpracowała m.in. z: Uniwersytetem Harvarda, Uniwersytetem im. Jana Gutenberga w Moguncji, Narodowym Instytutem Młodzieży i Edukacji Powszechnej (Francja), MEN i MENiS, UKWiT, MPiSS, Kancelariami Prezydenta i Premiera RP, Sejmem i Senatem RP, MKiDN, NCK, IAM, UM miasta st. Warszawy, PARPA, Fundacją Batorego, Fundacją Pomoc Społeczna SOS, Bankiem Żywności SOS, Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, Fundacją ETOH, Stowarzyszeniem Tratwa i kilkudziesięciu innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą.