Flaga i godło Polski

Stworzenie „Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” to inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Wpisuje się w programy realizowane przez Ministra w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, mające na celu popularyzację i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Minister przyznał Centrum Nauki Kopernik dotację celową na uruchomienie lokalnych stref aktywności w latach 2021–2023. Centrum Nauki Kopernik od początku istnienia promuje ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu – eksperymentowaniu. Metoda ta umożliwia poszerzenie wiedzy, a także wspiera rozwój kompetencji przyszłości, inspiruje, skłania do współpracy, rozbudza ciekawość, kreatywność i poczucie sprawczości. W naszej instytucji stwarzamy warunki do tak rozumianego uczenia się, m.in. poprzez:

 • odkrywanie zjawisk i praw rządzących światem w toku interakcji z eksponatami (Wystawy),
 • rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych i logicznych (Majsternia),
 • uczestnictwo w różnych warsztatach i zajęciach opartych na wypracowanych przez nas i sprawdzonych rozwiązaniach edukacyjnych.

Inicjatywa SOWA zakłada rozwój ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Powstają one w całym kraju w już istniejących instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych (np. domy kultury, biblioteki, mediateki, galerie sztuki, muzea), w których działalność statutową lub programową wpisane jest popularyzowanie idei nauki, techniki, edukacji, sztuki i kultury.

Co w ramach SOWY

Kopernik przekazuje każdej placówce:

 • Wystawę – kilkanaście angażujących eksponatów, ukazujących doświadczalny charakter nauki, dających możliwość samodzielnego eksperymentowania.
 • Majsternię – wskazówki do stworzenia przestrzeni oraz zestawy zawierające instrukcję do wykonania zadania przez zwiedzającego i pudełko z potrzebnymi materiałami.

Przeczytaj więcej o koncepcjach nauczania.

Kopernik udostępnia każdej placówce pakiet dobrych praktyk, w tym scenariusze zajęć prowadzonych w Koperniku, pomysły na wydarzenia oraz zaproponuje dołączenie do jednego z programów. Kopernik oferuje również placówkom wsparcie, współpracę i sieciowanie. Każdej Strefie przekazujemy materiał z  opisem projektu i rekomendowanymi rozwiązaniami dotyczącymi jego prowadzenia – dzielimy się swoim know-how. Szkolimy w zakresie rozwoju kadry technicznej (techniczna instrukcja obsługi eksponatów, zasady eksploatacji, gwarancji i realizacji ewentualnych napraw) i kadry animatorskiej.

Cel Inicjatywy SOWA

Celem projektu jest wzbogacenie lokalnych społeczności nowymi środowiskami edukacyjnymi. Wpłyną one w istotny sposób wpłyną na rozwinięcie się środowiska uczenia się dzieci i młodzieży z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich oraz zwiększą zasoby kształtujące ich kapitał naukowy. A w ostatecznym rezultacie:

 • spowodują wzrost zainteresowania nauką w społeczeństwie oraz będą motywować do wyboru ścieżki edukacyjnej i kariery naukowej;
 • będą budować zaangażowanie w naukę oraz szerzyć zrozumienie, że nauka nie jest zbiorem faktów, ale sposobem zdobywania wiedzy i poznawania świata;
 • rozwijać poczucie sprawczości, wzmacniać wiarę w siebie, rozbudzać kreatywność i zmieniać postawę z biernej na aktywną (bycie świadkiem / bycie twórcą itd.).

  Koncepcja wizualna

  Zobacz przykłady realizacji przestrzeni SOWA (plik pdf)

  SOWA składa się z dwóch przestrzeni: wystawienniczej i warsztatowej. Wystawa to kilkanaście eksponatów, poniżej znajdują się przykładowe wizualizacje. 

  Do wykonania eksponatów i pozostałych elementów specjaliści z Centrum Nauki Kopernik użyli sklejki i stali. Użycie tylko kilku materiałów i kolorów daje wizualną spójność i możliwość skupienia się na eksperymentowaniu.


  Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 50 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2028.