Program edukacyjny

Program Nauka dla Ciebie

Flaga i godło Polski

Nauka dla Ciebie to wspólny program Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, propagowanie kultury innowacyjności i stymulowanie rozwoju poprzez promowanie aktywizujących i angażujących metod nauczania (samodzielnego eksperymentowania i odkrywania nauki w życiu codziennym). Działania programowe obejmują także popularyzację nauki w miejscach o utrudnionym dostępie do centrów nauki oraz integrację lokalnych środowisk edukacyjnych ze środowiskami akademickimi.

Działania Nauki dla Ciebie:

Program Nauka dla Ciebie to różnorodne aktywności, stworzone z myślą o uczniach, nauczycielach, edukatorach, rodzicach.

Dla uczniów i nauczycieli:

  • Wizyty wystaw interaktywnych („Naukobus” i „O matmo!”) oraz mobilnego planetarium („Planetobus”), które odwiedzają szkoły na terenie całego kraju,
  • ProtoTYpuj!” - konkurs dla zespołów (uczniowie + nauczyciele).

Dla nauczycieli:

  • Szkoły Prototypowania – warsztaty tworzenia własnych pomocy edukacyjnych.

Dla rodziców, dziadków, edukatorów i wszystkich dorosłych, którzy towarzyszą dzieciom w poznawaniu świata:

  • „Odkryjmy to!” – warsztaty pedagogiczne z zestawem do rodzinnego eksperymentowania.

Wspólny Program Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 r. Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.