Flaga i godło Polski

Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA)

Stworzenie i realizacja inicjatywy SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, jest możliwa dzięki współpracy Ministra Nauki, Centrum Nauki Kopernik i lokalnych partnerów, którzy przyjmują w swoich instytucjach wystawę i wspólnie działają w sieci edukacyjnej.

Strefy SOWA, to lokalne centra nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Funkcjonują na terenie całej Polski w mniejszych miejscowościach. Powstają w instytucjach, w których działalność statutową lub programową wpisane jest popularyzowanie idei nauki, techniki, edukacji, sztuki i kultury.

Celem inicjatywy jest wzbogacenie lokalnych społeczności nowymi środowiskami edukacyjnymi – zapewnienie dostępu do wystaw i aktywności Centrum Nauki Kopernik oraz budowanie sieci zaangażowanych edukatorów, którzy dzięki współpracy z Kopernikiem i łączeniu w większe społeczności, wykorzystują sieć do wymiany doświadczeń i współpracy.

Centrum Nauki Kopernik od początku istnienia promuje ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu – eksperymentowaniu. Metoda ta umożliwia poszerzenie wiedzy, a także wspiera rozwój kompetencji przyszłości, inspiruje, skłania do współpracy, rozbudza ciekawość, kreatywność i poczucie sprawczości m.in. poprzez:

 • odkrywanie zjawisk i praw rządzących światem w toku interakcji z eksponatami (Wystawa),
 • rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych i logicznych (Majsternia),
 • uczestnictwo w różnych warsztatach i zajęciach opartych na wypracowanych przez nas i sprawdzonych rozwiązaniach edukacyjnych.

Co w ramach Strefy SOWA:

Kopernik przekazuje każdej instytucji:

 • Wystawę – kilkanaście angażujących eksponatów, ukazujących doświadczalny charakter nauki, dających możliwość samodzielnego eksperymentowania.
 • Majsternię – wskazówki do stworzenia przestrzeni oraz zestawy zawierające zadanie do wykonania przez zwiedzającego i pudełko z potrzebnymi materiałami.
 • pakiet dobrych praktyk, w tym scenariusze zajęć prowadzonych w Koperniku, pomysły na wydarzenia oraz propozycje dołączenia do programów takich jak Klub Młodego Odkrywcy (KMO), ESERO czy Razem dla lepszej przyszłości.

Wszystkie instytucje, w których działają Strefy SOWA mogą liczyć na wsparcie, współpracę i sieciowanie ze strony Centrum Nauki Kopernik. Każdej Strefie przekazujemy materiał z opisem projektu i rekomendowanymi rozwiązaniami dotyczącymi jego prowadzenia – dzielimy się swoim know-how. Szkolimy w zakresie rozwoju kadry technicznej (techniczna instrukcja obsługi eksponatów, zasady eksploatacji, gwarancji i realizacji ewentualnych napraw) i kadry animatorskiej. Odwiedzamy naszych partnerów w ramach współpracy programowej, dzięki której do Stref przejeżdżają mobilne wystawy programu Nauka dla Ciebie, organizujemy warsztaty międzykulturowe czy inicjujemy łączenia online z wydarzeń specjalnych odbywających się w Koperniku, jak np. Wieczory dla dorosłych.

Cel Inicjatywy SOWA

Celem inicjatywy jest wzbogacenie lokalnych społeczności nowymi, angażującymi środowiskami edukacyjnymi, które w istotny sposób wpływają na zmianę sposobu uczenia się dzieci i młodzieży z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich oraz zwiększą zasoby kształtujące kapitał naukowy. A w ostatecznym rezultacie:

 • spowodują wzrost zainteresowania nauką w społeczeństwie oraz będą motywować do wyboru ścieżki edukacyjnej i kariery naukowej;
 • będą budować zaangażowanie w naukę oraz szerzyć zrozumienie, że nauka nie jest zbiorem faktów, ale sposobem zdobywania wiedzy i poznawania świata;
 • rozwijać poczucie sprawczości, wzmacniać wiarę w siebie, rozbudzać kreatywność i zmieniać postawę z biernej na aktywną (bycie świadkiem / bycie twórcą itd.).

  Koncepcja wizualna

  Zobacz przykłady realizacji przestrzeni SOWA (plik pdf)

  SOWA składa się z dwóch przestrzeni: wystawienniczej i warsztatowej. Wystawa to kilkanaście eksponatów, poniżej znajdują się przykładowe zdjęcia z wybranych lokalizacji. 

  Do wykonania eksponatów i pozostałych elementów specjaliści z Centrum Nauki Kopernik użyli sklejki i stali. Użycie tylko kilku materiałów i kolorów daje wizualną spójność i możliwość skupienia się na eksperymentowaniu.


  Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 50 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2028.