Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli

Letnia Szkoła Prototypowania

2226 sierpnia 2022

Zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Prototypowania Centrum Nauki Kopernik! 

To 5-dniowe stacjonarne warsztaty tworzenia pomocy naukowych, czyli szkolnych eksponatów, urządzeń pomiarowych, zestawów do przeprowadzania doświadczeń. Będziemy je budować, testować i wprowadzać ulepszenia.

Wspólnie zastanowimy się, jak skutecznie zaprojektować pomoc naukową umożliwiającą uczniom pracę z zastosowaniem elementów metody badawczej. Taką, która pozwoli im na samodzielne przeprowadzanie eksperymentów i odkrywanie zjawisk oraz praw rządzących światem.

Nasze warsztaty służą przede wszystkim wymianie doświadczeń. Ale to również wspaniała przestrzeń integracji i nawiązywaniu nowych, inspirujących kontaktów. W dwa wieczory Letniej Szkoły Prototypowania zaplanowaliśmy także warsztaty o gwiazdach oraz z improwizacji – dla chętnych!

Do udziału zapraszamy:

  • nauczycieli szkół podstawowych – szczególnie nauczycieli fizyki, biologii, chemii, geografii i przyrody; 
  • naukowców i badaczy z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych; 
  • inżynierów i konstruktorów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w prototypowaniu i tworzeniu pomocy edukacyjnych;
  • edukatorów i popularyzatorów nauki, w szczególności tych, których aktywność związana jest z fizyką, biologią, chemią lub geografią.

Zgłoszenia trwają od 13 czerwca do 17 lipca.

Zgłoś się


Letnia Szkoła Prototypowania jest realizowana i finansowana w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.