Barbara Juszczak

Barbara Juszczak

Zastępca Dyrektora Administracyjnego, Główna Księgowa