Prof. Łukasz Turski

Prof. Łukasz Turski

Profesor fizyki teoretycznej. Pracuje w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Wybitny popularyzator nauki, autor stu kilkudziesięciu publikacji naukowych i kilkudziesięciu artykułów publicystycznych, radiowych audycji popularnonaukowych i programów telewizyjnych. Pomysłodawca Pikniku Naukowego i Centrum Nauki Kopernik. Przewodniczący Rady Programowej CNK od pierwszej kadencji. W roku 2000 otrzymał Medal Europejskiego Towarzystwa Fizycznego za upowszechnianie fizyki.